Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 9, №4, 2021

Back to issue

Противірусна активність та механізми антивірусної дії бацилярних біополімерів

Authors: Рибалко С.Л. (1), Задорожна В.І. (1), Старосила Д.Б. (1), Завелевич М.П. (1), Луценко Т.М. (2), Архипова М.А. (1, 2)
(1) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

За сучасними уявленнями, фактори росту, що продукуються організмом, «природні речовини» поліпептидної природи з молекулярною масою 5–50 кДа — це поліфункціональні регулятори, які належать до класу цитокінів. З одного боку, фактори росту подібні за своїми властивостями до гормонів як білкові молекули, які беруть участь у регуляторних процесах, з іншого — припускають, що фактори росту відрізняються від гормонів у тому, що стимулюють проліферацію клітин, не беруть участі в функціонуванні клітин «в порівняно віддаленому періоді», тоді як фактори росту на відміну від гормонів своєї дії вже не проявляють. Але ствердження це в чомусь суперечне: іноді (і досить часто) кажуть про інтракринний вплив факторів росту ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue