Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 9, №4, 2021

Back to issue

Взаємодія систем кворум сенсінг і бактеріоциногенії у Pseudomonas aeruginosa

Authors: Балко О.І., Балко О.Б., Авдєєва Л.В.
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Зростання частоти виявлення серед Pseudomonas aeruginosa штамів із множинною антибіотикорезистентністю вказує на необхідність впровадження в клінічну практику нових антимікробних речовин або зміну стратегії впливу на дані патогени. Відомо, що P.aeruginosa здатні продукувати бактеріоцини (піоцини), висока кілерна активність яких щодо близькоспоріднених штамів показана в багатьох дослідженнях. Пошук засобів регуляції комунікативних систем бактерій (кворум сенсінг) розглядають як одну з альтернативних стратегій впливу на патогенні мікроорганізми. Вважається, що бактеріоцини можуть брати участь у взаємодії із системами кворум сенсінгу. У P.aeruginosa описано 4 системи кворум сенсінгу: LasI/R, RhlI/R, PqsABCDH/R і IQS. При їх функціонуванні існує чітка ієрархія — контролюючу роль ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue