Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 9, №4, 2021

Back to issue

Визначення мішеней взаємодії препарату протефлазід і його активних структур із вірусом грипу

Authors: Архипова М. (1, 2), Рибалко С. (2), Старосила Д. (2), Завгородня С. (3), Науменко К. (3), Дерябін О. (2), Пальчиковська Л. (4), Платонов М. (4), Завелевич М. (5)
(1) — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — Інститут мікробіології та вірусології НАНУ ім. Д.К. Заболотного, м. Київ, Україна
(4) — Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ, Україна
(5) — Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Пошук молекулярних мішеней речовин, що мають противірусну активність, у тому числі природного походження, є важливим для розробки нових противірусних засобів, які можуть бути ефективними у боротьбі з різними вірусними інфекціями. Останнім часом у центрі уваги фармакологів і вірусологів є речовини, що забезпечують взаємодію з кількома мішенями.
Метою цього дослідження було встановлення мішеней взаємодії препарату протефлазід і його біологічно активних речовин з вірусом грипу.
Матеріали та методи. Препарат протефлазід містить флавоноїдні глікозиди, виділені з диких злаків Deschampsia caespitosa L. (щучка дерниста), Calamagrostis epigeios L. (куничник наземний). Виділена мажорна фракція глікозильованого флавоноїду, яка представлена біологічно активною речовиною протефлазіду (БАРп) : [Tricin-7-О or 8-С ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue