Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 9, №4, 2021

Back to issue

Listeriosis: the review of a problem, presentation of a clinical case of listeria sepsis in a 4-month child

Authors: Шостакович-Корецька Л.Р., Будаєва І.В., Ніколайчук М.А.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version


Summary

Лістеріоз — це інфекційне захворювання, спричинене мікроорганізмами Listeria monocytogenes. Зараження людини може відбуватися фекально-оральним, аерогенним, трансплацентарним шляхами. Захворюваність в Україні на лістеріоз реєструється на спорадичному рівні, у вигляді поодиноких випадків, не пов’язаних між собою. Лістеріозу властиві висока летальність та поліморфізм клінічних проявів. Клініка хвороби характеризується поліорганністю: ураженням центральної нервової системи, септичними проявами, абортами, маститами; лістеріоз також може перебігати у формі безсимптомного носійства. У разі ураження нервової системи з’являються ознаки менінгіту, менінгоенцефаліту або абсцесу мозку. Актуальність проблеми діагностики та лікування лістеріозу обумовлена спорадичністю захворювання, поліморфізмом клінічних проявів, труднощами етіологічної верифікації діагнозу. Особливістю наведеного випадку стала принципова діагностична помилка при встановленні діагнозу: дитині не був встановлений сепсис. Лістеріоз у цієї дитини мав прогредієнтний перебіг з формуванням септичної форми. Проте лістеріоз — це рідкісна інфекція, тому прижиттєво було складно запідозрити саме цю інфекцію.

Listeriosis is an infectious disease caused by Listeria monocytogenes microorganisms. A human can catch an infection through fecal-oral, aerogenous, or transplacental route. The listeriosis incidence in Ukraine is sporadic, single cases are not related to each other. Listeriosis is characterized by a high rate of mortality and polymorphism of clinical manifestations. The symptoms of the disease are multiple-organ: damage to the central nervous system, septic symptoms, aborts, mastitis; listeriosis can also be subclinical. The disorders of the central nervous system are associated with meningitis, meningoencephalitis, or brain abscess. The importance of the problem of diagnosis and treatment of listeriosis derived from the disease sporadicity, polymorphism of its manifestations, difficulties in etiological verification of the diagnosis. The case described is specific due to the diagnostic mistake: a child was not diagnosed with sepsis. Listeriosis in this child had a progressive course with sepsis development. Listeriosis is a rare infection, therefore it was difficult to suggest this particular infection intra vitam.


Keywords

лістеріоз; лістеріозна септицемія; септичний шок

listeriosis; listeria septicemia; septic shock


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Центр громадського здоров’я МОЗ України. Лістеріоз, статистика-2017.
  2. Кареткина Г.Н. Листериоз. Лечащий врач. 2009. № 9.
  3. Красовский В.В., Васильев Н.В., Деркач Н.А., Похил С.И. Итоги пятилетнего изучения листериоза на Украине. Журн. микробиол. 2000. № 3. С. 80-85.
  4. Покровский В.И. Инфекционные болезни. М.: Медицина, 1999. С. 291-296.
  5. Родина Л.В., Маненкова Г.М., Тимошков В.В. Факторы и пути заражения листериозом населения Москвы. Эпидемиол. и инфекц. болезни. 2002. № 4. С. 48-50.
  6. Тартаковский И.С. Листерии: роль в инфекционной патологии человека и лабораторная диагностика. Клин. микробиол. и антимикр. химиотер. 2000. № 2. С. 20-30.
  7. Честнова Т.В. Диагностика листериоза у новорожденных. Эпидемиол. и инфекц. болезни. 2001. № 3. С. 45-47.

Back to issue