Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 17, №6, 2021

Повернутися до номеру

Еректильна дисфункція у чоловіків, хворих на цукровий діабет (огляд літератури). Частина 2

Автори: Лучицький Є.В., Лучицький В.Є.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У другій частині оглядової статті висвітлено сучасні погляди на діагностику, лікування еректильної дисфункції (ЕД) у чоловіків, хворих на цукровий діабет (ЦД). Для пошуку літературних джерел використовувалися бази даних Google Scholar та PubMed. Показано роль коморбідних захворювань в розвитку ЕД у чоловіків із цукровим діабетом. Наведено узагальнені дані щодо основних клінічних проявів еректильної дисфункції, методів її діагностики та лікування. В низці епідеміологічних досліджень, проведених протягом останніх 20 років, встановлено, що еректильна дисфункція у чоловіків із ЦД може бути раннім маркером серцево-судинних ускладнень. Отже, в алгоритмі діагностики ЕД у пацієнтів із ЦД необхідним є проведення ретельного обстеження серцево-судинної системи. У статті описано сучасні терапевтичні та хірургічні методи лікування еректильної дисфункції. Численні літературні джерела вказують на вагому роль корекції андрогенного дефіциту у чоловіків, хворих на ЦД 2-го типу, з метою посилення ефективності застосування препаратів інгібіторів фосфодіестерази 5-го типу (ІФДЕ-5). В огляді літератури висвітлюються дані про появу нових препаратів ІФДЕ-5, що мають вищу селективність порівняно із наявними, що забезпечує кращий терапевтичний ефект і зменшує частоту та вираженість побічних ефектів. Сучасний алгоритм терапії ЕД у чоловіків передбачає послідовну етапність застосування різних методів лікування. Останньою ланкою терапії, за умови неефективності попередніх, є фалопротезування. Імплантація трикомпонентних фалопротезів є ефективним методом лікування еректильної дисфункції. Перспективним вважається застосування цього методу у пацієнтів з тяжкими формами ЕД на фоні ЦД, у разі неефективності ІФДЕ-5 та інтракавернозних ін’єкцій вазоактивних препаратів.

The second part of review article highlights modern views on the diagnosis and treatment of erectile dysfunction (ED) in men with diabetes mellitus (DM). Google Scholar and PubMed databases were used to search for literature sources. The role of comorbid diseases in the development of ED in men with diabetes mellitus has been shown. The generalized data on the main clinical manifestations of erectile dysfunction, methods of its diagnosis and treatment are given. A number of epidemiological studies over the past 20 years have found that erectile dysfunction in men with diabetes may be an early marker of cardiovascular complications. Thus, in the algorithm for the diagnosis of ED in patients with diabetes it is necessary to conduct a thorough examination of the cardiovascular system. The article describes modern therapeutic and surgical methods of ED treatment. Numerous literature sources indicate an important role of the correction of androgen deficiency in men with type 2 diabetes to enhance the effectiveness of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors. The literature review shows the data on the emergence of new PDE5 inhibitors, which have a higher selectivity compared to existing ones that provides a better therapeutic effect and reduces the frequency and severity of side effects. The modern algorithm for the treatment of ED in men involves the sequential stages of using different treatments. The last link of therapy, in case of inefficiency of the previous ones, is penile prosthesis. Implantation of three-piece penile prosthesis is an effective method of ED treatment. The use of this method in patients with severe forms of ED on the background of diabetes, in case of ineffectiveness of PDE5 inhibitors and intracavernous injections of vasoactive drugs, is considered promising.


Ключові слова

цукровий діабет; чоловік; еректильна дисфункція; тестостерон; інгібітори фосфодіестерази 5-го типу.

diabetes mellitus; man; erectile dysfunction; testosterone; phosphodiesterase type 5 inhibitors


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Pastuszak A.W. Current diagnosis and management of erectile dysfunction. Curr. Sex Health Rep. 2014 Sep. 6(3). 164-76. doi: 10.1007/s11930-014-0023-9.
 2. Rew K.T., Heidelbaugh J.J. Erectile dysfunction. Am. Fam. Physician. 2016 Nov 15. 94(10). 820-7.
 3. Perelman M.A. The history of sexual medicine. In: Diamond L, Tolman D, editors. APA handbook of sexuality and psychology. American Psychological Association; Washington, D.C. 2014.
 4. Hatzimouratidis K., Amar E., Eardley I., Giuliano F., Hatzichristou D., Montorsi F., Vardi Y. et al. Guidelines on male sexual dysfunction: erectile dysfunction and premature ejaculation. Eur. Urol. 2010 May. 57(5). 804-14. doi: 10.1016/j.eururo.2010.02.020.
 5. Bacon C.G., Mittleman M.A., Kawachi I., Giovannucci E., Glasser D.B., Rimm E.B. A prospective study of risk factors for erectile dysfunction. J. Urol. 2006 Jul. 176(1). 217-21. doi: 10.1016/S0022-5347(06)00589-1.
 6. Esposito K., Giugliano F., De Sio M., Carleo D., Di Palo C., D'Armiento M., Giugliano D. Dietary factors in erectile dysfunction. Int. J. Impot. Res. 2006 Jul-Aug. 18(4). 370-4. doi: 10.1038/ sj.ijir.3901438.
 7. Wang F., Dai S., Wang M., Morrison H. Erectile dysfunction and fruit/vegetable consumption among diabetic Canadian men. Urology. 2013 Dec. 82(6). 1330-5. doi: 10.1016/j.urology.2013.07.061.
 8. Harte C.B., Meston C.M. Association between smoking cessation and sexual health in men. BJU Int. 2012 Mar. 109(6). 888-96. doi: 10.1111/j.1464-410X.2011. 10503.x.
 9. Martin S.A., Atlantis E., Lange K., Taylor A.W., O'Loughlin P., Wittert G.A. Florey Adelaide Male Ageing Study. Predictors of sexual dysfunction incidence and remission in men. J. Sex Med. 2014 May. 11(5). 1136-47. doi: 10.1111/jsm.12483.
 10. Nehra A., Jackson G., Miner M., Billups K.L., Burnett A.L., Buvat J. et al. The Princeton III Consensus recommendations for the management of erectile dysfunction and cardiovascular disease. Mayo Clin. Proc. 2012 Aug. 87(8). 766-78. doi: 10.1016/j.mayocp. 2012.06.015.
 11. He J., Li X., Dai H.H., Wang J.S., Li H.S., Zhang X.J. et al. The safety and efficacy of PDE5-inhibitors-vardenafil on treating diabetes mellitus erectile dysfunction: A protocol for systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019 Dec. 98(51). e18361. doi: 10.1097/MD.0000000000018361.
 12. Goldstein I., McCullough A.R., Jones L.A., Hellstrom W.J., Bowden C.H., Didonato K. et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled evaluation of the safety and efficacy of avanafil in subjects with erectile dysfunction. J. Sex Med. 2012 Apr. 9(4). 1122-33. doi: 10.1111/j.1743-6109.2011.02629.x.
 13. Glina S., Fonseca G.N., Bertero E.B., Damião R., Rocha L.C., Jardim C.R., et al. Efficacy and tolerability of lodenafil carbonate for oral therapy of erectile dysfunction: a phase III clinical trial. J. Sex Med. 2010 May. 7(5). 1928-36. doi: 10.1111/j.1743-6109.2010.01711.x.
 14. Kim B.H., Lim H.S., Chung J.Y., Kim J.R., Lim K.S., Sohn D.R. et al. Safety, tolerability and pharmacokinetics of udenafil, a novel PDE-5 inhibitor, in healthy young Korean subjects. Br. J. Clin. Pharmacol. 2008 Jun. 65(6). 848-54. doi: 10.1111/j.1365-2125.2008.03107.x.
 15. Porst H., Rajfer J., Casabé A., Feldman R., Ralph D., Vieiralves L.F. et al. Long-term safety and efficacy of tadalafil 5 mg dosed once daily in men with erectile dysfunction. J. Sex Med. 2008 Sep. 5(9). 2160-9. doi: 10.1111/j.1743-6109. 2008.00935.x.
 16. Sun L., Peng F.L., Yu Z.L., Liu C.L., Chen J. Combined sildenafil with vacuum erection device therapy in the management of diabetic men with erectile dysfunction after failure of first-line sildenafil monotherapy. Int. J. Urol. 2014 Dec. 21(12). 1263-7. doi: 10.1111/iju.12564.
 17. McCullough A.R., Hellstrom W.G., Wang R., Lepor H., Wagner K.R., Engel J.D. Recovery of erectile function after nerve sparing radical prostatectomy and penile rehabilitation with nightly intraurethral alprostadil versus sildenafil citrate. J Urol. 2010 Jun. 183(6). 2451-6. doi: 10.1016/j.juro.2010.01.062.
 18. Moore C.R., Wang R. Pathophysiology and treatment of diabetic erectile dysfunction. Asian J. Androl. 2006 Nov. 8(6). 675-84. doi: 10.1111/j.1745-7262.2006.00223.x.
 19. Alexandre B., Lemaire A., Desvaux P., Amar E. Intracavernous injections of prostaglandin E1 for erectile dysfunction: patient satisfaction and quality of sex life on long-term treatment. J. Sex Med. 2007 Mar. 4(2). 426-31. doi: 10.1111/j.1743-6109.2006. 00260.x.
 20. Shabsigh R., Rajfer J., Aversa A., Traish A.M., Yassin A., Kalinchenko S.Y., Buvat J. The evolving role of testosterone in the treatment of erectile dysfunction. Int. J. Clin. Pract. 2006 Sep. 60(9). 1087-92. doi: 10.1111/j.1742-1241.2006.01101.x.
 21. Porst H., Burnett A., Brock G., Ghanem H., Giuliano F., Glina S. et al. SOP conservative (medical and mechanical) treatment of erectile dysfunction. J. Sex Med. 2013 Jan. 10(1). 130-71. doi: 10.1111/jsm.12023.
 22. Tsertsvadze A., Fink H.A., Yazdi F., MacDonald R., Bella A.J., Ansari M.T. et al. Oral phosphodiesterase-5 inhibitors and hormonal treatments for erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. Ann. Intern. Med. 2009 Nov 3. 151(9). 650-61. doi: 10.7326/ 0003-4819-151-9-200911030-00150.
 23. Khera M., Adaikan G., Buvat J., Carrier S., El-Meliegy A., Hatzimouratidis K. et al. Diagnosis and treatment of testosterone deficiency: recommendations from the Fourth International Consultation for Sexual Medicine (ICSM 2015). J. Sex Med. 2016 Dec. 13(12). 1787-804. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.10.009.
 24. Corona G., Maseroli E., Rastrelli G., Isidori A.M., Sforza A., Mannucci E., Maggi M. Cardiovascular risk associated with testosterone-boosting medications: a systematic review and meta-analysis. Expert Opin. Drug Saf. 2014 Oct. 13(10). 1327-51. doi: 10.1517/ 14740338.2014.950653.
 25. Bhasin S., Cunningham G.R., Hayes F.J., Matsumoto A.M., Snyder P.J., Swerdloff R.S. et al. Testosterone therapy in men with androgen deficiency syndromes: an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010 Jun. 95(6). 2536-59. doi: 10.1210/jc.2009-2354. Erratum in: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2021 Jun 16. 106(7). e2848.
 26. Morgentaler A., Zitzmann M., Traish A.M., Fox A.W., Jones T.H., Maggi M. et al. Fundamental concepts regarding testosterone deficiency and treatment: International Expert Consensus Resolutions. Mayo Clin. Proc. 2016 Jul. 91(7). 881-96. doi: 10.1016/j.mayocp.2016.04.007.
 27. Morgentaler A., Miner M.M., Caliber M., Guay A.T., Khera M., Traish A.M. Testosterone therapy and cardiovascular risk: advances and controversies. Mayo Clin. Proc. 2015 Feb. 90(2). 224-51. doi: 10.1016/j.mayocp. 2014.10.011.
 28. Muraleedharan V., Marsh H., Kapoor D., Channer K.S., Jones T.H. Testosterone deficiency is associated with increased risk of mortality and testosterone replacement improves survival in men with type 2 diabetes. Eur. J. Endocrinol. 2013 Oct 21. 169(6). 725-33. doi: 10.1530/EJE-13-0321.
 29. Dhindsa S., Ghanim H., Batra M., Kuhadiya N.D., Abuaysheh S., Sandhu S. et al. Insulin resistance and inflammation in hypogonadotropic hypogonadism and their reduction after testosterone replacement in men with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2016 Jan. 39(1). 82-91. doi: 10.2337/dc15-1518.
 30. Traish A.M. Outcomes of testosterone therapy in men with testosterone deficiency (TD): part II. Steroids. 2014 Oct. 88. 117-26. doi: 10.1016/j.steroids.2014.05.004.
 31. Bettocchi C., Palumbo F., Spilotros M., Lucarelli G., Palazzo S., Battaglia M. et al. Patient and partner satisfaction after AMS inflatable penile prosthesis implant. J. Sex Med. 2010 Jan. 7(1 Pt 1). 304-9. doi: 10.1111/j.1743-6109.2009. 01499.x.
 32. Trost L.W., McCaslin R., Linder B., Hellstrom W.J. Long-term outcomes of penile prostheses for the treatment of erectile dysfunction. Expert Rev. Med. Devices. 2013 May. 10(3). 353-66. doi: 10.1586/erd.12.92.
 33. Phé V., Rouprêt M. Erectile dysfunction and diabetes: a review of the current evidence-based medicine and a synthesis of the main available therapies. Diabetes Metab. 2012 Feb. 38(1). 1-13. doi: 10.1016/ j.diabet.2011.09.003.
 34. Luchytskyy V., Tronko M., Luchytskyy E. Aspects of Testosterone Replacement Therapy in Men With Type 2 Diabetes Mellitus and Testosterone Deficiency. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2019. 15(2). 99-105. doi: 10.22141/2224-0721.15.2.2019.166099.

Повернутися до номеру