Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 9, №3, 2021

Back to issue

Community-acquired pneumonia in inpatients during the epidemic of the new coronivarus infection of COVID-19

Authors: Трихліб В.І.(1), Бєляєва К.П.(1), Попенко Н.В.(1), Цюрак Н.Р.(1), Лисенко Т.І.(1), Єрошенко А.О.(1), Мартинчик О.С.(1), Черняк В.А.(1), Шевельова Т.І.(2), Попова С.С.(2), Самойлова С.М.(2), Чайка С.М.(2), Голубенко О.С.(2), Мороз А.В.(3)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Центральний госпіталь МВС, м. Київ, Україна
(3) — Центральна поліклініка МВС, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

У статті наведений огляд літератури стосовно негоспітальної пневмонії. Наведені власні результати дослідження особливостей клініко-лабораторних, інструментальних проявів негоспітальної пневмонії під час епідемії нової коронавірусної інфекції COVID-19.

The article reviews the literature on community-acquired pneumonia. Own results of study on the features of clinical, laboratory, and instrumental manifestations of community-acquired pneumonia during epidemic of the new coronavirus infection of COVID-19 are given.


Keywords

негоспітальна не-COVID-19 пневмонія; клініко-лабораторно-інструментальні прояви; антибактеріальна терапія

community-acquired non-COVID-19 pneumonia; clinical, laboratory and instrumental manifestations; antibacterial therapy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. https://kiai.com.ua/ru/archive/2020/7%28128%29/pages-9-15/pozagospitalna-bakterialna-pnevmoniya-vibir-shemi-empirichnoyi-antibakterialnoyi-terapiyi-v-razi-ambulatornogo-likuvannya
  2. Markus Fally, Christian von Plessen, Jacob Anhøj et al. Improved treatment of community-acquired pneumonia through tailored interventions: Results from a controlled, multicentre quality improvement project. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC7289425/
  3. Извозчикова Н.В., Девяткин А.В. Внебольничные пневмонии при различных инфекционных заболеваниях. Материалы VI Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням, Москва, 24–26 марта 2014 г. С. 116-117. 
  4. Девяткин А.В., Митюшина С.А. Клинические особенности течения пневмонии у больных гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в эпидсезоне 2012–2013 гг. Материалы VI Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням, Москва, 24–26 марта 2014 г. С. 82. 
  5. Трихліб В.І., Тимошенко В.М., Ткачук С.І. та ін. Особливості локалізації негоспітальної пневмонії у військовослужбовців, які проходили навчання у навчальному центрі Північного регіону. Профілактична медицина. 2016. № 3–4(27). С. 55-63.
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7848145

Back to issue