Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 9, №2, 2021

Back to issue

Аналіз еколого-географічного поширення штамів F. tularensis holarctica на території України

Authors: Нехороших З.М., Процишина Н.М., Джуртубаєва Г.М., Пилипенко Н.В., Самойленко В.О., Маньковська Н.М., Бондаренко Д.А.
ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова МОЗ України», м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. На сьогодні туляремія — зоонозна природно-вогнищева особливо небезпечна інфекція — зареєстрована на всіх континентах. Збудник туляремії Francisella tularensis (F. tularensis) — високовірулентний контагіозний мікроорганізм, що здатний швидко поширюватись та зумовлювати масові захворювання людей, віднесений до критичних патогенів найвищого пріоритету (категорія А), є потенційним агентом біологічної зброї.
За сучасною таксономією до виду F. tularensis входять 4 підвиди патогену з різною вірулентністю. Найбільша вірулентність притаманна підвиду F. tularensis tularensis, що циркулює тільки в Північній Америці. На території країн Європи, Азії, Японії, Австралії тощо поширені штами підвиду F. tularensis holarctica, які менш вірулентні для людей та тварин. Значне поширення підвиду F. tularensis holarctica зумовлене його ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue