Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 54, №4, 2020

Повернутися до номеру

Васкулоендотеліальний фактор росту у хворих із передраковими станами шлунка та патологією щитоподібної залози

Автори: Татарчук О.М., Мосійчук Л.М., Кушніренко І.В., Петішко О.П., Демешкіна Л.В., Ярош В.М., Бочаров Г.І.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета. Визначити особливості рівня васкулоендотеліального фактора росту (VEGF) у хворих із передраковими станами шлунка та патологією щитоподібної залози (ЩЗ).
Матеріали та методи. Були обстежені 45 хворих із передраковими станами шлунка, які перебували на лікуванні у відділі захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Усі обстежені хворі були розподілені на групи: І групу становили 19 хворих із вузлами ЩЗ, ІІ групу — 18 хворих із дифузними змінами у ЩЗ; ІІІ група представлена 8 пацієнтами без патології ЩЗ. Контрольну групу становили 15 практично здорових осіб. У сироватці крові визначали концентрацію VEGF, інтерлейкіну-8 (ІЛ-8), ІЛ-18 та рівень фактора некрозу пухлини альфа (TNF-α) за допомогою ІФА наборами реактивів фірми «Вектор-БЕСТ» (Росія).
Результати. Рівень VEGF був вірогідно підвищений у І групі хворих у 4,3 раза (р < 0,05) та у ІІ групі хворих — у 2,5 раза (р < 0,05) порівняно з контрольною групою. У хворих І групи його вміст був вірогідно вищий в 1,7 раза (р < 0,05) та у 2,9 раза (р < 0,05) — порівняно з рівнем у ІІ та ІІІ групах хворих відповідно. Експресія VEGF посилюється під впливом багатьох проангіогенних факторів росту, а також TNF-α та ІЛ-8. Це підтвержується встановленим прямим вірогідним кореляційним зв’язком між умістом VEGF та TNF-α (r = +0,44; р < 0,01), із рівнем ІЛ-8 (r = +0,319; р < 0,05). Уміст VEGF залежав від віку хворого (r = +0,32; р < 0,05). Крім того, встановлений позитивний вірогідний зв’язок між рівнем VEGF та ступенем кишкової метаплазії слизової оболонки тіла, антрума та кута шлунка (r = +0,40; р < 0,05).
Висновки. Підвищений рівень прозапальних цитокінів (ІЛ-8 та TNF-α) в крові хворих із вузлами ЩЗ індукує секрецію VEGF, що призводить до надмірної активації макрофагів, підтримки запального процесу та прогресування кишечної метаплазії.


Повернутися до номеру