Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 54, №4, 2020

Повернутися до номеру

Порушення рівнів вільних амінокислот сироватки крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу

Автори: Сірчак Є.С., Грига В.І., Сірчак С.С.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета. Визначити особливості зміни рівнів вільних амінокислот сироватки крові (ВАКСК) у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) та цукровий діабет (ЦД) 2 типу.
Матеріали та методи. Обстежено 84 хворих на НАЖХП та ЦД 2 типу. Хворих поділено на 2 групи: в І групу увійшли 40 хворих на неалкогольний жировий гепатоз (НАЖГ), а ІІ групу становили 46 хворих на неалкогольний стеатогепатит (НАСГ). Усі обстежені пацієнти підлягали дослідженню за загальноклінічними, інструментальними та лабораторними методами. Кількісне визначення рівня ВАКСК проводили за методом обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії.
Результати. Виявлене переважне зменшення рівнів ВАКСК в обох груп обстежених, але більш виражене відхилення від норми встановлене у ІІ групі хворих, а саме зменшення рівнів триптофану до (29,09 ± 2,11) нмоль/л, тирозину — до (30,09 ± ± 3,04) нмоль/л, метіоніну — до (10,12 ± 1,70) нмоль/л, лейцину — до (60,52 ± 2,77) нмоль/л, аргініну — до (40,15 ± 3,04) нмоль/л (р < 0,01), а також вмісту аланіну — до (395,18 ± 7,99) нмоль/л, треоніну — до (143,12 ± ± 7,21) нмоль/л, серину — до (109,67 ± 7,23) нмоль/л, лізину — до (256,56 ± 7,08) нмоль/л. Ці зміни супроводжувались статистично вірогідним збільшенням рівнів цистеїну до (222,40 ± 7,55) нмоль/л, глутаміну — до (535,67 ± 7,13) нмоль/л, аспарагіну — до (8,67 ± 0,45) нмоль/л, фенілаланіну — до (95,33 ± 3,45) нмоль/л, валіну — до (247,40 ± ± 7,34) нмоль/л. У І групі хворих виявлені менш виражені зміни ідентичного характеру. 
Висновки. У хворих на НАЖХП та ЦД 2 типу встановлені зміни рівнів ВАКСК, а саме зменшення показників триптофану, тирозину, метіоніну, лейцину, аргініну, а також збільшення рівня цистеїну, проліну, валіну, глутаміну.


Повернутися до номеру