Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 54, №4, 2020

Повернутися до номеру

Вплив тютюнопаління на формування остеодефіциту при хронічному панкреатиті

Автори: Онуфрик З.Я.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: встановити вплив тютюнопаління на формування остеодефіциту (ОД) при хронічному панкреатиті (ХП) на основі параметрів рентгенівської денситометрії хворих на ХП, курців і некурців.
Матеріали та методи. Обстежили 80 пацієнтів з ХП віком 25–70 років (чоловіків — 49, жінок — 31; 40 курців, 40 некурців), яким провели дослідження поперекового відділу хребта за допомогою двофотонного рентгенівського денситометра.
Результати. Аналіз параметрів кістки курців і некурців з ХП виявив вірогідне їх зниження в групі курців до рівня остеопенії ІІІ ступеня, у групі некурців — до рівня остеопенії ІІ ступеня, що дало підстави вважати, що тютюнопаління є одним із факторів, що впливають на розвиток ОД при ХП. Також виявлено сильну негативну кореляцію між стажем тютюнопаління і показником мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) (r = –0,718; р < 0,05).
Висновки. При ХП формувався вторинний остеодефіцит у середньому на рівні остеопенії ІІ ступеня, який поглиблювався при супутньому тютюнопалінні до рівня остеопенії ІІІ ступеня та із збільшенням стажу тютюнопаління у курців (сильний негативний кореляційно-регресійний зв’язок між стажем тютюнопаління і показником МЩКТ (r = –0,718; р < 0,05)).


Повернутися до номеру