Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 54, №4, 2020

Повернутися до номеру

Клінічне значення шкали контролю нутритивного стану CONUT у хворих на цироз печінки

Автори: Моцюк В.М., Пентюк Н.О., Пентюк Л.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: оцінити зв’язок шкали контролю нутритивного стану CONUT (Controlling Nutritional Status Score) з тяжкістю цирозу печінки (ЦП) у госпіталізованих пацієнтів.
Матеріали та методи. Обстежені 54 хворі на ЦП (середній вік (56,10 ± 1,93) року, із них 32 чоловіки) етанолової та вірусної етіології. У 78,8 % установлений ЦП класу С за Child-Turcotte-Pugh (СТР), у 22,2 % — ЦП класу В. 37 % пацієнтів мали 20–29 балів за MELD, 48,1 % пацієнтів — більше ніж 30 балів. Нутритивний стан оцінювали за шкалою CONUT, яка використовує 2 біохімічні (альбумін та загальний холестерин сироватки крові) та 1 імунний (кількість лімфоцитів крові) показники.
Результати. Задовільний нутритивний стан (CONUT 0–1 бал) не був виявлений у жодного обстеженого. Легка мальнутриція (2–4 бали), помірна мальнутриція (5–8 балів) та тяжка мальнутриція (9–12 балів) виявлялася у 37; 59,3 та 3,7 % хворих відповідно. Збільшення тяжкості ЦП асоціювалось із збільшенням частки хворих із помірною і тяжкою поживною недостатністю. У хворих на ЦП класу В середній бал CONUT становив (3,67 ± 0,49), у хворих на ЦП класу С — (5,71 ± 0,25) бала (р < 0,05). Індекс CONUT корелював із шкалою СТР, але не корелював із шкалою MELD (r = 0,37, р < 0,05; r = 0,12, р > 0,05 відповідно). У хворих із помірною та тяжкою мальнутрицією реєструвалися більша частота резистентного до діуретичної терапії асциту, маніфестної печінкової енцефалопатії, вищі рівні креатиніну та С-реактивного білка в сироватці крові, ніж у хворих із легкою мальнутрицією ((139,00 ± 4,85) мкмоль/л проти (98,10 ± 2,05) мкмоль/л та (9,21 ± 1,21) мг/л проти (4,12 ± 0,87) мг/л відповідно, р < 0,05). Протягом місяця з моменту обстеження 8 із 54 пацієнтів померли. Пацієнти, у яких виникли фатальні ускладнення ЦП протягом першого місяця спостереження, мали порівнянні показники тяжкості захворювання за шкалами СТР та MELD, але більш тяжку нутритивну недостатність за шкалою CONUT, ніж хворі, які вижили (СТР — (10,70 ± 0,91) бала проти (11,30 ± 0,49) бала, р > 0,05; MELD — (28,40 ± 2,81) бала проти (32,60 ± 1,81) бала, р > 0,05; CONUT — (7,50 ± 0,33) бала проти (4,87 ± 0,32) бала, р < 0,05).
Висновки. Нутритивна недостатність є типовим ускладненням декомпенсованого ЦП. Помірна та тяжка мальнутриція (CONUT > 5 балів) асоціюється з більшою тяжкістю ускладнень та несприятливим прогнозом у хворих на ЦП.


Повернутися до номеру