Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 54, №4, 2020

Повернутися до номеру

Рівень прозапальних цитокінів у хворих із коморбідною патологією шлунка та щитоподібної залози

Автори: Мосійчук Л.М., Кушніренко І.В., Татарчук О.М., Петішко О.П., Шевцова О.М., Васильєва І.О.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета: визначити особливості рівня прозапальних цитокінів у хворих із передраковими станами шлунка та патологією щитоподібної залози (ЩЗ).
Матеріали та методи. Були обстежені 45 хворих із передраковими станами шлунка, які знаходилися на лікуванні у відділі захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки, дієтології і лікувального харчування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Усі обстежені хворі були розподілені на групи: І групу становили 19 хворих із вузлами ЩЗ, ІІ — 18 хворих із дифузними змінами ЩЗ; ІІІ група — 8 пацієнтів без патології ЩЗ. Контрольну групу становили 15 практично здорових осіб. Рівні інтерлейкіну-8 (ІЛ-8), ІЛ-18 та фактора некрозу пухлини альфа (TNF-α) в сироватці крові визначали імуноферментним методом за допомогою відповідних наборів реактивів фірми «Вектор-БЕСТ».
Результати. Проведені дослідження показали, що в 57,9 % (в 11 із 19) хворих І групи, у 44,4 % (у 8 із 18) хворих ІІ групи та у 37,5 % (у 3 із 8) хворих ІІІ групи підвищений рівень ІЛ-8 у сироватці крові. Його концентрація у хворих I групи була вірогідно вища в 3,1 раза (р < 0,05), у 2 рази (р < 0,05) та у 2,7 раза (р < 0,05) порівняно із контрольною групою, ІІ та ІІІ групою хворих відповідно. Необхідно відмітити, що медіана значення рівня ІЛ-8 у сироватці крові ІІ та ІІІ груп хворих вірогідно не відрізнялась від контрольних значень. Концентрація TNF-α у І групі була вірогідно вищою в 1,4 раза (р < 0,05), у 2,3 раза (р < 0,05) та в 3,5 раза (р < 0,05) порівняно із контрольною групою, ІІ та ІІІ групою хворих відповідно. У хворих встановлено кореляційний зв’язок між рівнем TNF-α та ІЛ-8 (r = +0,49, р < 0,01), дисплазією шлунка (r = +0,34, р < 0,05). У І групі хворих був встановлений зворотний кореляційний зв’язок між TNF-α та контурами (чіткі) капсули ЩЗ (r = –0,61, р < 0,05) та з фіброзними тяжами (r = –0,64, р < 0,01). Медіана рівня ІЛ-18 у досліджених хворих статистично не відрізнялася від контрольної групи та між групами хворих. Кореляційний аналіз встановив зв’язок рівня ІЛ-18 із виразками шлунка (r = +0,31, р < 0,05). Крім того, у І групі хворих рівень прозапального ІЛ-18 корелював із наявністю ксантом (r = +0,50, р < 0,05).
Висновки. Установлено підвищення рівня прозапальних цитокінів (ІЛ-8 та TNF-α) у сироватці крові, що вказує на прогресування запальних процесів у хворих із вузлами ЩЗ.


Повернутися до номеру