Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 54, №4, 2020

Повернутися до номеру

Асоціація експресії мікро-рнк-378f та клініко-анамнестичних особливостей функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей

Автори: Абатуров О.Є., Бабич В.Л.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Мета дослідження: визначити асоціацію експресії мікро-РНК-378f та клініко-анамнестичних особливостей функціональних розладів жовчного міхура (ФР ЖМ) та сфінктера Одді (СФО) в дітей.
Матеріали та методи. Обстежені 50 дітей із функціональними розладами жовчного міхура та сфінктера Одді віком від 4 до 14 років. Усім дітям проведені клініко-анамнестичні, загальноклінічні, біохімічні, інструментальні методи дослідження згідно з положеннями Наказу МОЗ України від 29.01.2013 р. № 59. Установлено рівень експресії мікро-РНК-378f у сироватці крові методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. Для оцінювання взаємозв’язку між кількісними ознаками використовували кореляційний аналіз за методом Пірсона, а між якісними ознаками — за непараметричним ранговим аналізом Спірмена. До уваги брали тільки істотні зв’язки (р < 0,05).
Результати. Кореляційний аналіз показав асоціацію рівня експресії мікро-РНК-378f з родинною спадковістю щодо захворювань біліарного тракту, а саме з наявністю ФР ЖМ і СФО в матерів (r = +0,27; р < 0,05) та сестер (r = +0,39; р < 0,05) пацієнтів. Позитивний зв’язок зареєстрований між рівнем експресії мікро-РНК-378f та встановленими ФР ЖМ і СФО у родичів по материнській лінії (r = +0,35 і r = +0,32 відповідно; р < 0,05). Установлено високий рівень кореляційного взаємозв’язку між рівнем експресії мікро-РНК-378f та спадковістю по материнській лінії щодо жовчнокам’яної хвороби (r = +0,53; р < 0,05). Виявлено обернений взаємозв’язок між рівнем активності мікро-РНК-378f у сироватці крові пацієнтів та рівнем освіти батька (r = –0,41; р < 0,05) дитини з ФР ЖМ і СФО. У результаті кореляційного аналізу встановлено наявність оберненого зв’язку між рівнями експресії мікро-РНК-378f та вмістом лейкоцитів у сироватці крові обстежених (r = –0,32; р < 0,05). Виявлено позитивний взаємозв’язок між рівнем експресії мікро-РНК-378f та вмістом прямого білірубіну в сироватці крові пацієнтів (r = +0,28; р < 0,05).
Висновки. Таким чином, проведені дослідження виявили взаємозв’язок між рівнем експресії мікро-РНК-378f та клініко-анамнестичними особливостями функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей. Важливу роль у формуванні ФР ЖМ і СФО в дітей відіграють спадкові фактори. Отримані результати потребують подальшого дослідження з метою підвищення ефективності медикаментозної корекції функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей.


Повернутися до номеру