Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 54, №4, 2020

Повернутися до номеру

Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю «VІІI наукова сесія Інституту гастроентерології НАМН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології» (26–27 листопада 2020 року)

The intensity of lipid destress syndrome in patients with non-alcoholic fatty liver disease on the background of obesity and chronic kidney disease

The fibrinolytic activity of blood in pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease with obesity and chronic kidney disease

The features of biochemical markers of liver fibrosis with non-alcoholic steatohepatitis in patients with I–II degree obesity and chronic kidney disease І–ІІІ stage

The pathogenetic features of nonalcoholic steatohepatitis course with obesity and chronic kidney disease

Apolipoprotein A1 and coefficient of atherogenicity at experimental abdominal sepsis

The hormone-like cytokines usage for liver fibrosis diagnostic in patients with non-alcoholic steatohepatitis

Metabolic effects of personified treatment of patients with obesity and non-alcoholic fatty liver disease depending on PPAR-γ2 Pro12Ala (rs1801282) polymorphism

Асоціація експресії мікро-рнк-378f та клініко-анамнестичних особливостей функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей

Фенотипи харчової поведінки та формування низькорівневого запалення й інсулінорезистентності

Особенности контаминации хеликобактерной инфекции на слизистой желудка и уровень кислотности у пациентов с симптомом «изжога»

Баллонная дилатация сфинктерных зон эзофагогастродуоденальной области

Стан ферментних і неферментних антиоксидантів при коморбідності хронічного панкреатиту і цукрового діабету 2-го типу на етапі реабілітації

Прогнозування ризику післяопераційних ускладнень у пацієнтів із псевдокістами підшлункової залози

Властивості штамів бактерій роду Staphylococcus, виділених при дисбактеріозі шлунково-кишкового тракту

Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози як предиктор погіршення перебігу первинного остеоартрозу

Вплив надлишку оксиду азоту на стан вагусної регуляції шлункової секреції щурів

Вплив моделювання хронічних алкогольних уражень печінки на рухову активність щурів

Сучасні маркери прогресування фіброзних змін печінки у хворих на хронічні дифузні захворювання алкогольного генезу

Показники функціонального стану печінки, імунної системи та вуглеводного обміну у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки токсичного генезу

Застосування високомінералізованих мінеральних вод у комплексному лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Фактори ризику неалкогольного стеатогепатиту у дітей з ожирінням

Неінвазивна діагностика неалкогольного стеатогепатиту у дітей із надмірною вагою та ожирінням

Показники обміну біоелементів металів при виразковій хворобі

Функціональна недостатність підшлункової залози при поєднанні хронічного панкреатиту і цукрового діабету 2 типу як наслідок ендогенної інтоксикації

Аналіз стресостійкості та особливостей адаптаційних реакцій серцево-судинної системи у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з використанням новітніх методик (PRECISE-діагностика)

Опыт использования госпитальной шкалы тревоги и депрессии у пациентов перед диагностической сигмо- и колоноскопией

Анатомічні форми й рухова активність шлунка в підлітків із функціональною диспепсією

Застосування харчових добавок з цинком у профілактиці інфекції COVID-19

Особливості вмісту жовчних кислот у жовчі дітей залежно від наявності стеатозу печінки й генотипу TLR4

Гендерний аналіз пацієнтів дитячого віку із деструктивними формами гострого апендициту

С-реактивний білок, прокальцитонін як прогностичні показники інфекційного ураження підшлункової залози

Постхолецистектомічний синдром: медичні і соціальні аспекти обмеження життєдіяльності

НПЗП-асоційовані гастропатії у військовослужбовців: лікування та профілактика

Клінічні прояви при передракових станах шлунка при поєднанні із патологією щитоподібної залози й з урахуванням ознак вегетативних змін за А.М. Вейном

Ефективність комбінації декспантенолу і метилметіоніну для корекції клінічних симптомів хронічного H.pylori-асоційованого гастриту на тлі хронічного панкреатиту

Застосування модифікованого лаважу кишечника у пацієнтів з хронічним панкреатитом і трофологічними порушеннями після перенесеного гострого панкреатиту

Рівень прозапальних цитокінів у хворих із коморбідною патологією шлунка та щитоподібної залози

Клінічне значення шкали контролю нутритивного стану CONUT у хворих на цироз печінки

Вплив тютюнопаління на формування остеодефіциту при хронічному панкреатиті

Адаптація й валідизація україномовної версії опитувальника LDUST у хворих на цироз печінки

Стан слизової оболонки шлунка при грижах стравохідного отвору діафрагми

Хірургічне лікування хворих з грижами стравохідного отвору діафрагми

Особливості фекальних біомаркерів запалення при неспецифічному виразковому коліті

Діагностика гастроезофагеального рефлюксу у хворих, оперованих з приводу виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишки

Секреторна активність парієтальних клітин та тиск сфінктерів шлунка у пацієнтів із грижею стравохідного отвору діафрагми

Оцінка ефективності комбінації біорегуляційної терапії та вегетотропного препарату гінкго білоби при хронічному панкреатиті

Ефективність гепатопротекторної терапії при печінковій дисфункції у поранених військовослужбовців — учасників АТО/ООС

Ендоскопія з режимами збільшення і вузькоспектральної візуалізації в діагностиці кишкової метаплазії слизової оболонки шлунка

Особливості клінічного перебігу хронічного панкреатиту у хворих на цукровий діабет

Порушення рівнів вільних амінокислот сироватки крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та цукровий діабет 2 типу

Клінічні особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на остеохондроз грудного відділу хребта

Особливості вмісту вільних жирних кислот сироватки крові у хворих на автоімунні захворювання печінки

Значення сироваткового IgG4 в діагностиці хворих на запальні захворювання кишечника

Васкулоендотеліальний фактор росту у хворих із передраковими станами шлунка та патологією щитоподібної залози

Вікові особливості порушень мікробіоценозу кишечника у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника

Відкрита та черезшкірна радіочастотна абляція новоутворень печінки під ультразвуковим контролем та контролем комп’ютерної томографії

Лікувальне харчування хворих із політравмою з супутнім ожирінням

Особливості клініки хронічного панкреатиту та якості життя пацієнтів при коморбідності з вірусним гепатитом С

Комплексне лікування хронічного панкреатиту з супутнім вірусним гепатитом С із включенням біорегуляційної терапії

Особливості вегетативного гомеостазу у хворих на хронічний атрофічний гастрит

Вегетативний статус при позапечінковому холестазі у хворих із холелітіазом

Манодебітометрія в діагностиці позапечінкового холестазу при ускладненому холелітіазі

Валідація анкети для виявлення потенціальних пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Метаболічні ефекти персоніфікованого лікування хворих на ожиріння та неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від поліморфізму Pro12ALa (rs1801282) гена PPAR-γ2

Маркери холестазу у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та різним ступенем фіброзуПовернутися до номеру