Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №6, 2020

Back to issue

Фармакоекономічний аналіз схем антигелікобактерної терапії (стендова доповідь)

Authors: Осьодло В.В.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Дослідження ефективності антигелікобактерних комплексів демонструють сьогодні найкращі результати ерадикації НР-інфекції при застосуванні вісмутовмісної схеми антигелікобактерної терапії (АГБТ), проте її вартість є вищою порівняно з потрійною АГБТ. Сучасні фармако-економічні дослідження, що крім економічних показників ураховують клінічну ефективність і якість життя (ЯЖ) пацієнтів, покликані забезпечити раціональне використання фінансових ресурсів для досягнення максимальної ефективності лікування великих груп населення. Метою дослідження була оцінка фармакоекономічної ефективності вісмутовмісної та потрійної АГБТ. Результати. Обстежені 40 хворих на НР-асоційовану пептичну виразку дванадцятипалої кишки (ПВДК), діагноз підтверджений клінічним та ендоскопічним дослідженнями з індикацією HР-інфекції до та після лікування. Для проведення фармакоекономічного аналізу порівнювались показники клінічної ефективності та вартості ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue