Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Газета "Новини медицини та фармації" №6 (724), 2020

Повернутися до номеру

Шановні автори!

Для розміщення в тематичних випусках газети «Новини медицини та фармації» приймаються наукові, науково-практичні, науково-публіцистичні матеріали:

— науковий огляд;

— оригінальні дослідження;

— опис клінічного випадку;

— досвід практикуючого лікаря;

— оригінальний погляд на розв’язання медичної проблеми;

— огляд медичного форуму;

— статті, присвячені актуальним питанням охорони здоров’я, правовим, юридичним, моральним і громадським аспектам лікарської діяльності;

— матеріали з історії медицини (відомі діячі медицини, історичні аспекти лікування захворювань).

Прохання дотримуватися таких вимог до надання наукових матеріалів:

1. Повна інформація про автора:

— прізвище, ім’я, по батькові;

— спеціальність;

— ВНЗ, кафедра;

— вчений ступінь, звання;

— науковий керівник;

— місце роботи;

— контактний номер телефону;

— поштова адреса;

— посада;

— е-mail.

2. Наявність таких обов’язкових елементів наукового тексту:

— заголовок;

— структурована подача наукового матеріалу.

Для клінічного дослідження: вступ, матеріали і методи, результати, обговорення результатів, висновки, список літератури.

Для наукового огляду: вступ, основна частина, висновок, список літератури.

3. Одиниці виміру наводяться в метричній системі СІ.

4. Усі буквені позначення та абревіатури повинні бути пояснені в тексті при першому використанні.

5. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки можуть бути кольоровими або чорно-білими. Графіки та схеми не повинні бути перевантажені текстовими написами. До ілюстрацій подаються підписи із зазначенням номера рисунка. У підписах наводиться пояснення значень усіх кривих, букв, цифр та інших умовних позначень.

6. Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати назву. Усі цифри, що наводяться в таблиці, мають бути ретельно вивірені автором й відповідати цифрам, які подані в тексті. Необхідно вказати місце таблиці в статті та її порядковий номер. Вірогідність розбіжностей слід підтверджувати статистичним аналізом.

7. Посилання в тексті повинні даватися з номерами у квадратних дужках відповідно до списку літератури.

8. Клінічні дослідження супроводжуються листом від керівництва установи, у якій проводилися дослідження.

9. Матеріали приймаються електронною поштою. Надання друкованої версії не є обов’язковим.

У разі відправки матеріалу для публікації до редакції видання автор автоматично приймає умови авторської угоди на використання цього матеріалу видавцем.

Статті надсилати на адресу: med.redactor2019@gmail.com або medredactor@i.ua (у темі листа обов’язково вказати: «У тематичний випуск газети «Новини медицини та фармації»). Повернутися до номеру