Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Актуальна інфектологія" Том 8, №3, 2020

Повернутися до номеру

Мультимодальна радіологічна діагностика жирової хвороби печінки

Автори: Динник О.Б.(1), Солодовник О.В.(2), Омельченко О.М.(2), Жайворонок М.М.(3)
(1) — Інститут еластографії, м. Київ, Україна
(2) — Медичний центр «Медіскан Груп», м. Київ, Україна
(3) — Медичний центр “Doctor Vera”, м. Київ, Україна

Рубрики: Інфекційні захворювання

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Актуальність. Жирова хвороба печінки (ЖХП) є найпоширенішою пандемією людства, що уражає до третини дорослої популяції. Натуральний перебіг ЖХП призводить невідворотно до розвитку стеатогепатиту, фіброзу і цирозу печінки. ЖХП часто є супутнім фоном, що обтяжує перебіг інфекційних захворювань печінки, або є їх наслідком. Зокрема відомий зв’язок ВГС із ЖХП. На сьогодні не існує надійних і специфічних клінічних, антропометричних та біохімічних тестів ранньої діагностики ЖХП. Біопсія не є золотим стандартом діагностики ЖХП через неодноріний розподіл жиру в печінці. Значні сподівання на ефективність дають радіологічні методи: ультразвукові дослідження (УЗД), комп’ютерна томографія та низка методик магнітно-резонансної томографії. Головним трендом інновацій в УЗД ЖХП є мультипараметричний (мп-УЗД) підхід з одночасним застосуванням у пацієнта 4 технологій — В-режиму анатомічної візуалізації, зсувно-хвильової еластографії (ЗХЕ) для визначення фіброзу та ЗХ дисперсії/віскізиметрії для визначення активності запалення (ЗХД), виміру коефіцієнта атенуації, що визначає стадію стеатозу (АС). Зокрема в апаратах Canon серії I800 та I900 Liver package. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) з технологією виміру протонної щільності фракції жиру (proton density fat fraction — MR PDFF) є референтним методом відносно AC УЗД. Важливим аспектом, що визначає діагностичну ефективність УЗД ЖХП є практичні навички оператора УЗ-апарата. Метою нашої роботи стало створення спеціального мультимодального навчального фантому для мп-УЗД опанування одночасно лікарями технологій мп-УЗД: ЗХЄ, ЗХД і кореляції оцінки стеатозу між методами УЗД АС і МR PDFF. 
Матеріали та методи. Ми запропонували фантом з ємності (коробка) з немагнітного матеріалу (пластик, вощений папір). Об’єм коробки заповнювали сумішшю манної крупи і молока в різних пропорціях. Ємність має відкриту верхню поверхню для акустичного контакту з УЗ-датчиком. Зварена манна крупа створює у В-режимі дрібнозернисте зображення, що подібне до ехограми паренхіми печінки, а еластичність середовища імітує еластографію паренхіми печінки при зсувно-хвильовій еластографії (2D SWE) модуля Юнга в кПа. Дослідили 35 фантомів із різною концентрацією молока: 2,5; 3,2 % і вершки 5, 10, 12, 15, 20 %. Склад молока має сферичні краплі тригліцеридів подібні до жирових вакуолей гепатоцитів. Нами використано УЗ-прилад Aplio i-800 (Canon Medical Systems) with a PVI-475BX convex probe. PDFF was performed by Titan 1.5T (Canon Medical Systems). Виконували одночасно для фантомів технології УЗД: ЗХЄ (2D SWE), ЗХД (2D SWD), АС (дБ/см/МГц). АС виміряли тричі в кожному взірці фантому та виводили середнє значення. Того ж дня визначали МР PDFF. У наповнювачі (Filler = semolina + milk) фантомів біохімічним методом визначали масову частку жиру. 
Результати та обговорення. Результати кореляції концентрації жиру в наповнювачі 35 фантомів між визначенням УЗД АС в дБ/см/Мгц, масовою часткою жиру (%) і MR-PPDF (середнє значення, мінімум, максимум) наведено в таблиці (коефіцієнти кореляції). 
Результати свідчать про високий ступінь зв’язку значень АС, MR-PPDF і масової частки жиру, що дає можливість точно визначати ступінь стеатозу в фантомах методом АС і проводити наочно тренування лікарів — операторів УЗД. 
Висновки. 1. Створено спеціальний мультимодальний навчальний фантом для мп-УЗД опанування одночасно лікарями технологій мп-УЗД: ЗХЄ, ЗХД і оцінки стеатозу методами УЗД АС та порівнянні з МР PDFF. 2. Визначено високий ступінь зв’язку значень УЗД АС, MR-PPDF і масової частки жиру, що дозволяє широко впроваджувати методи УЗД АС у клінічну практику після відповідного тренінгу фахівців з УЗД на фантомах для діагностики ЖХП. 3. Фантом нашої конструкції можна представити як мультимодальний, що дозволяє одночасно застосовувати його для УЗД і МРТ стеатометрії при діагностці ЖХП. 


Повернутися до номеру