Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020

Back to issue

Мультимодальна радіологічна діагностика жирової хвороби печінки

Authors: Динник О.Б.(1), Солодовник О.В.(2), Омельченко О.М.(2), Жайворонок М.М.(3)
(1) — Інститут еластографії, м. Київ, Україна
(2) — Медичний центр «Медіскан Груп», м. Київ, Україна
(3) — Медичний центр “Doctor Vera”, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Жирова хвороба печінки (ЖХП) є найпоширенішою пандемією людства, що уражає до третини дорослої популяції. Натуральний перебіг ЖХП призводить невідворотно до розвитку стеатогепатиту, фіброзу і цирозу печінки. ЖХП часто є супутнім фоном, що обтяжує перебіг інфекційних захворювань печінки, або є їх наслідком. Зокрема відомий зв’язок ВГС із ЖХП. На сьогодні не існує надійних і специфічних клінічних, антропометричних та біохімічних тестів ранньої діагностики ЖХП. Біопсія не є золотим стандартом діагностики ЖХП через неодноріний розподіл жиру в печінці. Значні сподівання на ефективність дають радіологічні методи: ультразвукові дослідження (УЗД), комп’ютерна томографія та низка методик магнітно-резонансної томографії. Головним трендом інновацій в УЗД ЖХП є мультипараметричний (мп-УЗД) підхід з одночасним застосуванням у пацієнта 4 технологій — В-режиму анатомічної візуалізації, зсувно-хвильової еластографії (ЗХЕ) для визначення фіброзу та ЗХ дисперсії/віскізиметрії для визначення активності запалення (ЗХД), виміру коефіцієнта атенуації, що визначає стадію стеатозу (АС). Зокрема в апаратах Canon серії I800 та I900 Liver package. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) з технологією виміру протонної щільності фракції жиру (proton density fat fraction — MR PDFF) є референтним методом відносно AC УЗД. Важливим аспектом, що визначає діагностичну ефективність УЗД ЖХП є практичні навички оператора УЗ-апарата. Метою нашої роботи стало створення спеціального мультимодального навчального фантому для мп-УЗД опанування одночасно лікарями технологій мп-УЗД: ЗХЄ, ЗХД і кореляції оцінки стеатозу між методами УЗД АС і МR PDFF. 
Матеріали та методи. Ми запропонували фантом з ємності (коробка) з немагнітного матеріалу (пластик, вощений папір). Об’єм коробки заповнювали сумішшю манної крупи і молока в різних пропорціях. Ємність має відкриту верхню поверхню для акустичного контакту з УЗ-датчиком. Зварена манна крупа створює у В-режимі дрібнозернисте зображення, що подібне до ехограми паренхіми печінки, а еластичність середовища імітує еластографію паренхіми печінки при зсувно-хвильовій еластографії (2D SWE) модуля Юнга в кПа. Дослідили 35 фантомів із різною концентрацією молока: 2,5; 3,2 % і вершки 5, 10, 12, 15, 20 %. Склад молока має сферичні краплі тригліцеридів подібні до жирових вакуолей гепатоцитів. Нами використано УЗ-прилад Aplio i-800 (Canon Medical Systems) with a PVI-475BX convex probe. PDFF was performed by Titan 1.5T (Canon Medical Systems). Виконували одночасно для фантомів технології УЗД: ЗХЄ (2D SWE), ЗХД (2D SWD), АС (дБ/см/МГц). АС виміряли тричі в кожному взірці фантому та виводили середнє значення. Того ж дня визначали МР PDFF. У наповнювачі (Filler = semolina + milk) фантомів біохімічним методом визначали масову частку жиру. 
Результати та обговорення. Результати кореляції концентрації жиру в наповнювачі 35 фантомів між визначенням УЗД АС в дБ/см/Мгц, масовою часткою жиру (%) і MR-PPDF (середнє значення, мінімум, максимум) наведено в таблиці (коефіцієнти кореляції). 
Результати свідчать про високий ступінь зв’язку значень АС, MR-PPDF і масової частки жиру, що дає можливість точно визначати ступінь стеатозу в фантомах методом АС і проводити наочно тренування лікарів — операторів УЗД. 
Висновки. 1. Створено спеціальний мультимодальний навчальний фантом для мп-УЗД опанування одночасно лікарями технологій мп-УЗД: ЗХЄ, ЗХД і оцінки стеатозу методами УЗД АС та порівнянні з МР PDFF. 2. Визначено високий ступінь зв’язку значень УЗД АС, MR-PPDF і масової частки жиру, що дозволяє широко впроваджувати методи УЗД АС у клінічну практику після відповідного тренінгу фахівців з УЗД на фантомах для діагностики ЖХП. 3. Фантом нашої конструкції можна представити як мультимодальний, що дозволяє одночасно застосовувати його для УЗД і МРТ стеатометрії при діагностці ЖХП. 


Back to issue