Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Цитоморфологічні критерії діагностики атипової пневмонії

Authors: Ракша-Слюсарева О.А.(1),Трихліб В.І.(2), Слюсарев О.А.(1),Тарасова І.А.(3), Ткачук С.І.(4)
(1) — Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Краматорськ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія,м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»,м. Київ, Україна
(4) — Центральний військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Діагностика атипової пневмонії в перші дні захворювання є запорукою не лише адекватного лікування, але й запобігання ускладненням й хронізації хвороби. При цьому відомі способи діагностики пневмонії при її атиповій формі в перші дні захворювання не є прийнятними. Так, атипові пневмонії в перші дні хвороби практично неможливо визначити за даними перкусії та аускультації (Єпішин А.В., 2001). Відомий спосіб діагностики за даними рентгенографії легень (Чурилін Р.Ю., Крамний І.О., Бортний М.О., 2011). Такий критерій диференціальної діагностики атипової пневмонії і гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), як оцінка кількісних значень популяцій лейкоцитів та зсуву формули крові вліво (Долгов В., Морозова В., Марцишевская Р., 1995), є малоінформативним. Лише використання пошарової томографії легень (Марусина М.Я., Казначеєва А.О., 2006) дає можливість встановити діагноз атипової пневмонії. Але даний спосіб є малодоступним, що пов’язано з необхідністю при його виконанні спеціальної апаратури й обладнання, спеціально облаштованого приміщення, фахівців із проведення й розшифровки томографії, підготовленого обслуговуючого персоналу. Даний спосіб діагностики відзначається високою вартістю і є недоступним для широкого загалу хворих, тим більше в польових умовах в армії. Водночас наявність та підвищення частоти випадків захворювання на атипову пневмонію серед цивільних та військових, особливо в зоні проведення АТО, вимагають пошуку нових діагностичних критеріїв та розробки способу диференційної діагностики цієї форми пневмонії.

Мета: розробка ефективного, доступного, простого, швидкого й недорогого способу ранньої діагностики атипової пневмонії.

Матеріали та методи. Обстежено 746 цивільних та військових осіб, у тому числі військовослужбовців за контрактом із зони АТО: 182 особи, хворі на ГРВІ, 78 осіб, хворих на тонзиліт та ангіну, 136 осіб, хворих на гострий бронхіт, 185 осіб, хворих на пневмонію, 165 умовно здорових осіб.

У роботі використовували тести І рівня дослідження системи імунітету, що були розширені за рахунок аналізу цитоморфологічних змін елементів лейкограми периферичної крові. Приховану недостатність системи імунітету реєстрували за вмістом функціонально здатних й атипових лімфоцитів за методом О.А. Ракші-Слюсаревої та співавт. (2016). Отримані результати обробляли методами варіаційної статистики з використанням програми Statistic Windows, версія 1, та пакета відповідних програм вимірів.

Результати. У результаті проведених досліджень було встановлено, що при атиповій пневмонії співвідношення абсолютного вмісту паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів становить більше 1 : 4; значно, порівняно з іншими захворюваннями, збільшується відносний вміст сегментоядерних нейтрофілів із гіпосегментованим ядром і зменшується абсолютний вміст лімфоцитів із нормальною морфологією — нижче 1,6 Г на 1 л.

Висновки. Особливості сукупності цитоморфологічних змін окремих пулів лейкоцитів та співвідношень їх вмісту в периферичній крові при атиповій пневмонії є додатковим способом її діагностики у перші дні захворювання, що є досить ефективним та доступним для виконання.Back to issue