Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Токсокаропровокована лімфопроліферація

Authors: Рогальська Я.В., Волянська Л.А.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Мета: довести до лікарів рідкий випадок із токсокаропровокованою лімфопроліферацією.

Матеріали та методи. Дані історії медичної карти стаціонарного хворого.

Результати. Під нашим спостереженням у пульмонологічному відділенні ТОДКЛ перебував хлопчик віком 2,5 року з тривалими лихоманкою та мікрополілімфаденопатією неясного генезу, малопродуктивним кашлем, шумним диханням із задишкою, швидкоминучими сверблячими уртикарними висипаннями на шкірі, збільшенням розмірів живота, які виникали періодично з інтервалом та супроводжувались зниженням апетиту, спотворенням смаку (їв землю, крейду), загальною слабкістю і млявістю. Тяжкість стану дитини обумовлювалась домінуючим лімфопроліферативним синдромом у поєднанні з інтоксикаційним, бронхообструктивним, циркуляторно-гіпоксичним, гепатоспленомегалією із синдромом цитолізу, сидеропенією, еозинофільним гіперлейкоцитозом (лейкоцити — 50,7 × 109/л, еозинофіли — 87 %). У мієлограмі: кістковий мозок нормальної клітинності, без ознак бластної інфільтрації, всі ростки збережені; мієлоїдний ряд із вираженою еозинофільною асоціацією; еритроїдний росток звужений, з ознаками незначного дизпоезу, мегакаріоцитарний ряд у межах норми, діяльний. На КТ органів грудної порожнини, живота, малого таза з внутрішньовенним контрастуванням: вогнищево-інфільтративні зміни в легенях за типом «матового скла»; помірна внутрішньогрудна лімфаденопатія; багатовогнищеве ураження печінки, селезінки зі збільшенням органів у розмірах; перипортальна, брижова, заочеревинна лімфаденопатія; малий тазовий асцит. У сироватці крові: Toxocara canis, IgG — 2,91 (> 1,1 позитивний), що дозволило сформулювати діагноз: токсокароз, вісцеральна форма: еозинофільна пневмонія, ускладнена бронхообструктивним синдромом, дихальною недостатністю ІІ стадії, кардіоваскулярним синдромом, НКІІА, гепатит у стадії портальної гіпертензії, панкреатит, лейкемоїдна реакція за еозинофільним типом, мезаденіт. Залізодефіцитна анемія ІІ ступеня змішаного генезу. Ангіопатія судин сітківки обох очей.

Висновки. Навіть у маленьких дітей можуть реєструватись випадки токсокарозної інфекції. Тому у хворих із наявними лімфопроліферативним, інтоксикаційним, бронхообструктивним, циркуляторно-гіпоксичним синдромами, гепатоспленомегалією із синдромом цитолізу, сидеропенією, еозинофільним гіперлейкоцитозом слід проводити обстеження на Toxocara canis.Back to issue