Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Поліпи шлунка, їх асоційованість із Неlicobacter pylori

Authors: Полінкевич Б.С., Пікас П.Б.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Helicobacter pylori (H.рylori) — одна з найпоширеніших хронічних бактеріальних інфекцій людини в сучасних умовах. Під впливом H.рylori у слизовій оболонці шлунка індукується запальний процес, виникає атрофія залозистого епітелію та розвиваються дизрегенераторні зміни слизової оболонки, що може призводити до дисплазії і раку шлунка. Проблема раку шлунка привертає увагу багатьох науковців, оскільки він посідає друге місце серед причин смерті після серцево-судинних захворювань. 80 % передракових станів є H.рylori-асоційованими. Дані літератури свідчать про вищий (у 8 разів) ризик розвитку раку шлунка в H.рylori-позитивних осіб, ніж у не інфікованих H.рylori. Ерадикація H.рylori значно оптимізує лікування багатьох захворювань (у тому числі й раку шлунка), тому може розглядатись як один із найбільш ефективних профілактичних заходів проти рецидивів поліпів та їх малігнізації, що протягом багатьох десятиріч залишається в центрі уваги вітчизняних та зарубіжних хірургів.

Мета: вивчення впливу H.рylori на стан поліпів шлунка, виникнення їх рецидивів та взаємозв’язок із ними.

Матеріали та методи. Нами було обстежено 35 (36,1 %) здорових осіб (І група) та 62 (63,9 %) хворі з поліпами шлунка (ІІ група). Вік обстежених становив від 20 до 70 років.

Дослідження проводили на базі клініки державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, де хворі перебували на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні.

Нами вивчались клініко-анамнестичні та клініко-лабораторні дані, ураховувались скарги пацієнтів, анамнез захворювання і життя. Використовувались спеціальні методи обстеження (фіброгастродуоденоскопія та виявлення наявності H.рylori).

За допомогою фіброгастродуоденоскопії візуально вивчали стан слизової оболонки шлунка (відповідно до ендоскопічного розділу Хьюстонської модифікації Сіднейської класифікації хронічного гастриту), виявляли поліпи та брали матеріал поліпа на біопсію (з метою виключення чи підтвердження його малігнізації).

Проводили морфологічне дослідження поліпів та слизової оболонки, під час якого тканинні зрізи фарбували гематоксиліном та еозином.

Для виявлення інфікування Неlicobacter pylori проводили дихальний уреазний тест (Хелік-тест), серологічне дослідження (імуноферментним аналізом визначали IgG до Неlicobacter pylori) та забарвлення гістологічних зрізів біоптату антрального відділу шлунка (за Гімзе).

При ендоскопічних дослідженнях і поліпектомії застосовували різні ендоскопічні апарати з ендовідеосистемою (переважно виробництва фірми Olympus, Японія) та набором стандартних інструментів (овальних петель, кулькових електродів).

Результати. Між особами І і ІІ групи нами була встановлена різниця у бактеріальному складі.

У 35 здорових осіб (І група) H.рylori не виявлено. У 62 хворих ІІ групи виявляли Неlicobacter pylori: у 32 (51,6 %) пацієнтів вперше зафіксовані поліпи шлунка при наявності Неlicobacter pylori. У 30 (48,4 %) пацієнтів встановлені рецидиви поліпів шлунка; в їх анамнезі неодноразово спостерігалась бактеріальна інфекція Н.pylori, виникнення якої співпадало з рецидивами.

Згідно з даними літератури, при інфікуванні H.рylori у слизовій оболонці шлунка відмічається запальна реакція та комбінована дія нейтрофільних лейкоцитів і цитокінів, вивільнених із запального інфільтрату, що призводить до гіперпроліферації клітин слизової оболонки та розвитку поліпів в осіб ІІ групи. Надмірний бактеріальний ріст у хворих із поліпами шлунка сприяє утворенню нітритів (з нітратів їжі) з подальшою продукцією мутагенних і канцерогенних нітрозосполук.

Слизове запалення, що виникає внаслідок інфікування H.рylori у хворих із поліпами шлунка, стимулює секрецію гастрину та відображається на його кислотопродукції, де рН середовища має важливе значення у збереженні та підтримці нормального біоценозу організму та є особливо актуальним у лікуванні й профілактиці рецидивів поліпів. Підвищення рН вмісту шлунка стимулює його колонізацію та колонізацію кишечника умовно-патогенною флорою, що, зі свого боку, також сприяє розвитку поліпів.

Висновки. Результати наших досліджень показали взаємозв’язок H.рylori з поліпами шлунка. Н.pylori сприяє виникненню поліпів та рецидивам, що необхідно враховувати при розробці профілактики їх рецидивів.Back to issue