Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Актуальні проблеми здоров’я молоді України

Authors: Велика Н.В., Аністратенко Т.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Здоров’я молоді в Україні прогресивно погіршується, і це становить важливу державну проблему, оскільки призводить до зменшення виробничого й інтелектуального ресурсу нації. Збройні сили України потребують здорового поповнення, стійкого до фізичного та психоемоційного навантаження. Визначення причин погіршення здоров’я молоді, на які можна ефективно впливати, а також можливих шляхів профілактики та вирішення проблеми є актуальним.

Серед чинників здоров’я чільне місце посідає харчування, яке забезпечує процеси росту та розвитку молодого покоління, формування високого рівня імунорезистентності, обмінних і гормональних процесів, показників фізичної та розумової працездатності.

Провідними причинами виникнення гіповітамінозних і гіпомікроелементозних станів вчені вважають дисбаланс у харчуванні, наслідком якого є: значний дефіцит аскорбінової кислоти, фолацину, ретинолу, токоферолу, білків, в першу чергу тваринних; шкідливі звички серед молоді — вживання алкоголю у вигляді слабкоалкогольних і міцних напоїв, а також тютюнопаління — збільшують потребу організму у вітамінах С, В6, А та Е.

Ще однією причиною виникнення полінутрієнтних дефіцитів є тотальна поширеність гельмінтозів. Доведена здатність гельмінтів активно поглинати з травного каналу і накопичувати у своїх тканинах глікоген, амінокислоти, ліпіди, вітаміни (А, В1, В2, В6, В12, С), есенціальні мікроелементи (Cu, Mn, Zn, Co, Si, Mg), і, таким чином, вони є безпосередньою причиною гіповітамінозів і гіпомікроелементозів.

У той же час неспецифічність, низька ефективність та інформативність традиційної лабораторної діагностики (5–10 %), яка рутинно використовується в Україні, підтверджена численними дослідженнями фахівців. Імунодіагностичні методи посідають в діагностичній практиці все більше місце, проте найбільш репрезентативні результати можна отримати лише на початку інвазії внаслідок імуносупресивного впливу гельмінтів. Ці дослідження значно занижують результати, дезінформують лікарів і пацієнтів, які не розуміють гостроти проблеми і не вбачають необхідності у застосуванні превентивних заходів. У зв’язку з цим фахівці-гельмінтологи рекомендують використовувати з діагностичною метою комплекс клінічних ознак і симптомів.

Мета: аналіз ситуації та можливих причин, що сприяють погіршенню здоров’я юнаків, а також визначення основних напрямків вирішення проблеми.

Матеріали та методи. З метою об’єктивізації клініко-діагностичних досліджень нами розроблені анкети, що включають перелік симптомів та ознак найбільш поширених гельмінтозів, перелік симптомів гіповітамінозів і гіпомікро- та макроелементозів. Анкети апробовані, репрезентативність результатів підтверджена. Дослідження проведені на групі учнів-старшокласників середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Бровари, яка включала 62 респонденти. Діти були розподілені на 2 групи, які за однаковою схемою обстежувалися на початку і в кінці досліджень. Перша, дослідна, група (32 особи) протягом 30 днів отримувала програму фіто-аліментарної дегельмінтизації, яка включала коктейль із насіння гарбуза і морквяно-часниковий салат. Друга, контрольна, група школярів (30 осіб) не отримувала відповідних фіто-аліментарних засобів і харчувалася традиційно. Після проведення курсу превентивної аліментарної фітотерапевтичної програми всі дослідження були повторені.

Результати. Робочою гіпотезою проведення досліджень було те, що проблема гельмінтозів охоплює 100 % обстежуваних школярів і може бути переважною причиною порушень стану здоров’я. У зв’язку з чим превентивна дегельмінтизація з використанням природних засобів, яка супроводжується відповідним функціональним харчуванням, сприятиме відновленню стану фізичного здоров’я та психічного стану школярів.

Результати обстежень ми об’єднали у групи за переважними симптомами і, таким чином, виділили 4 основні групи порушень стану здоров’я підлітків: 1-ша — офтальмологічні ознаки, 2-га — ознаки порушень функціонування органів шлунково-кишкового тракту, 3-тя — ознаки астеновегетативних і невротичних розладів, 4-та — ознаки полінутрієнтного дефіциту, які базувалися на симптомах гіповітамінозів С, групи В, А та гіпомікроелементозів Fe і Zn.

Аналіз стану здоров’я підлітків до та після дегельмінтизаційної програми свідчить про зменшення ознак офтальмологічних розладів після превентивного натуропатичного лікування у 2,8 раза, ознак розладів шлунково-кишкового тракту — у 2,7 раза, астеноневрологічних ознак — у 2,2 раза, а ознаки полінутрієнтних дефіцитів зменшилися у 5,5 раза. У той же час у школярів контрольної групи зареєстровані розлади зменшилися на 2–4 %.

Таким чином, проведена превентивна фіто-аліментарна дегельмінтизаційна програма сприяла оздоровленню підлітків та відновленню їх нутрієнтного статусу, тобто вона виявилась адекватною поставленій меті.

Аналіз загального стану здоров’я підлітків контрольної групи в динаміці свідчить про те, що вони потребують обов’язкової медико-профілактичної допомоги.

Висновки. 1. Значно поширені серед молоді гельмінтози призводять до полінутрієнтних дефіцитів, переважно гіповітамінозів і гіпомікроелементозів, які супроводжують соматичні захворювання, серед яких переважають астеновегетативні і невротичні розлади та захворювання шлунково-кишкового тракту. 2. Доведений безпосередній зв’язок розладів здоров’я підлітків з гельмінтозами, що підтверджено результатами превентивної натуропатичної дегельмінтизації. 3. Натуропатична дегельмінтизація сприяє покращенню загального стану здоров’я та зменшенню проявів дефіциту вітамінів і мінералів, що є реальним перспективним шляхом оздоровлення молоді.Back to issue