Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018

Back to issue

Proceedings of the Conference Abstracts of the research-to-practiceconference with international participation“Actual infectious diseases.Modern aspects of the clinical picture,diagnosis, treatment and prevention”dedicated to the memory of M.M. Horodetskyi and commemorated to the 95th anniversaryof his birth (November 29–30, 2018, Kyiv)

Оцінка правильності використання антибіотиків для особистих потреб студентами медичних університетів
Ітеративний підхід до ціноутворення на лабораторні послуги при копропротозооскопічному обстеженні на лямбліоз 
Природа осередків ехінококозу, підходи до діагностики та лікування
Актуальні проблеми здоров’я молоді України
Госпітальний нагляд за лептоспірозом: стандарти, методологія і результати
Еволюція арбовірусних інфекцій 
Інноваційні підходи до ранньої діагностики ВІЛ-інфекції: консультування та тестування з ініціативи медичного працівника
Сучасні підходи до ведення хворих з ВІЛ-інфекцією на рівні первинної медичної допомоги
Оцінка ефективності нутриціологічної корекції порушень білкового обміну у хворих на туберкульоз легень
Ретроспективний аналіз епідситуації з висипного тифу в зоні бойових дій
Порівняльне визначення чутливості збудників нозокоміальних інфекцій та відповідних музейних мікроорганізмів до дії антисептичних засобів
Маркеры парвовирусной инфекции у пациентов с ревматологическими заболеваниями
Реактивация латентных вирусов у пациентов с тяжелыми бактериальными инфекциями
Оптимизация прогнозирования темпа прогрессирования фиброза печени у ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом C
Європейські рекомендації GIUS щодо ультразвукової діагностики запальних захворювань кишечника
Охоплення профілактичними щепленнями населення Львівської області за 8 місяців 2018 року
Роль змін вмісту інтерлейкіну-6 залежно від поліморфізму його гена в ефективності противірусного лікування хворих на хронічний гепатит С
Клінічні та лабораторні особливості ВІЛ-інфекції в асоціації з туберкульозом
Імунопрофілактика інфекційних хвороб у вагітних
Епідеміологічні особливості ієрсиніозу в організованих колективах
Стронгілоїдоз у п’ятимісячної дитини. Клінічний випадок
Особливості перебігу хіміорезистентного туберкульозу, поєднаного з хронічним обструктивним захворюванням легень, та результативність їх лікування
Клиническое значение мутаций вируса гепатита В и их влияние на эффективность лечения
Основні зміни в лікуванні мультирезистентного й рифампіцин-резистентного туберкульозу
Використання швидких тестів у контексті реалізації стратегії прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції Fast Track
Актуальные задачи обеспечения антиинфекционной защиты лечебно-диагностического процесса в стационарах хирургического профиля
Епідситуація з дифтерії та правця в Україні та можливі тенденції її розвитку
Інфекція Varicella Zoster у дитини після трансплантації нирки
Ураження нервової системи при Varicella Zoster вірусній інфекції
Современные подходы к применению бета-блокаторов в лечении цирроза печени вирусной этиологии
Застосування геоінформаційних систем у медицині. Прогнозування поширення носіїв збудників природновогнищевих інфекцій на прикладі полівки рудої (Myodes Glareolus)
Епідеміологічні й епізоотичні особливості іксодових кліщових Лайм-бореліозів в Україні у 2017 році
Експертна оцінка стану верхніх відділів шлунково-кишкового тракту з урахуванням інфікованості на Helicobacter pylori в осіб, які виконували роботи в умовах впливу іонізуючого опромінення
Моніторинг природних вогнищ туляремії в Південному регіоні України
Оцінка епідеміологічного нагляду за ВІЛ/СНІДом у Збройних Силах України
Взаємозв’язок поліморфізму гена інтерлейкіну-10 (rs 1800872) із розвитком ускладнень оперізувального герпесу в дорослих
Епідеміологічна характеристика Лайм-бореліозу в Кіровоградській області за період 2013–2017 рр.
Епідемічна ситуація з ГРВІ та грипу в Кіровоградській області : епідсезон 2017–2018 рр.
Потенційні епідеміологічні ризики в тату-студіях
Результати комплексного лікування хворих на інфільтративний туберкульоз легень при застосуванні патогенетичних засобів
Поліпи шлунка, їх асоційованість із Неlicobacter pylori
Аналіз факторів ризику розвитку туберкульозу легень в учасників АТО, особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування
Влияние глобального изменения климата на видовой состав, численность кровососущих двукрылых и клещей — переносчиков трансмиссивных паразитарных, арбовирусных заболеваний на территории Харьковской области
Клініко-епідеміологічні аспекти перебігу вітряної віспи у військовослужбовців
Токсокаропровокована лімфопроліферація
Вивчення циркуляції збудників емерджентних інфекцій на території Київської області
Цитоморфологічні критерії діагностики атипової пневмонії
Ефективність застосування 3D-режиму при лікуванні хворих на хронічний гепатит С у клінічній практиці
Клінічна характеристика перебігу кору в дорослих у сучасних умовах
Вирусная нагрузка у пациентов с хроническим гепатитом С и туберкулезом
Алгоритм клинической диагностики болезни Лайма
Сучасний стан проблеми антибіотикочутливості та антибіотикорезистентності Pseudomonas aeruginosa
Прояви епідемічного процесу іксодового кліщового бореліозу у крупних населених пунктах України
Захворюваність на лептоспіроз у Львівській області в контексті погодних умов у регіоні
Персоніфіковані методи прогнозування розвитку рецидиву туберкульозу легень
Випадок синдрому Стівенса — Джонсона
Випадок кору та вітряної віспи у військовослужбовця
Особливості кору в сучасних умовах у військовослужбовців
Особливості кору у дорослих під час епідемії в Києві у 2018 р.
Застосування максисорбу у хворих на гострі кишкові інфекції
Випадок ускладненого перебігу бешихи
Особливості перебігу корової інфекції у дітей в період спалаху 2017–2018 рр. в Запорізькій області
Сучасні особливості ентеровірусних інфекцій, що не супроводжуються ураженням ЦНС
Клінічний випадок кліщового вірусного енцефаліту в практиці лікаря-інфекціоніста Миколаївської обласної інфекційної лікарні
Клініко-лабораторна характеристика перебігу гострого гепатиту В на сучасному етапі
Клинико-морфологические проявления при пневмоцистной пневмонии у ВИЧ-инфицированных
Циклоспороз: особенности течения и клинические случаи
Чи потребують етіотропного лікування пацієнти з персистуючими інфекціями?
Протиепідемічні заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху вірусного гепатиту А на території селища Харківської області
Информативность лабораторных методов диагностики Эпштейна — Барр вирусной инфекции при инфекционном мононуклеозе
Хвороба Лайма та інші трансмісивні інфекції: діагностика, лікування, профілактика
Аналіз випадків фарингіту, викликаного С.ulcerans
Значення профілактичних програм, що реалізуються в середовищі людей, які вживають ін’єкційні наркотики, та їх вплив на епідемію ВІЛ/СНІДу в Україні
IL-2, IL-6, IL-8, TNF-α у діагностиці сепсису в дітей


Back to issue