Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

International journal of endocrinology Том 14, №4, 2018

Back to issue

Корекція ліпідного спектра крові та метаболічні порушення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ішемічною хворобою серця

Authors: Піддубна А.А., Вівсянник В.В., Сажин Н.І., Вишневська Л.Т., Бойко Л.Д.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Endocrinology

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження — оцінка ефективності аторвастатину в лікуванні порушень ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2-го типу з ішемічною хворобою серця (ІХС).
Матеріали та методи. Обстежені 44 хворі на ЦД 2-го типу із стабільною стенокардією напруження ІІ–ІІІ функціонального класу (ФК), поєднаною з гіперхолестеринемією. Вік хворих, які отримували аторвастатин, становив 55,9 ± 7,9 року, тривалість захворювання — 8,9 ± 6,9 року. З метою контролю отримано дані про стан досліджуваних показників у 18 практично здорових людей. Вік хворих на ЦД 2-го типу та контрольної групи практично не відрізнявся (р > 0,05). Діагноз «дисліпідемія» ґрунтувався на визначенні ліпідного спектра крові до початку дослідження та через 4 тижні дотримання гіполіпідемічної дієти. Через 4 тижні стандартної гіполіпідемічної дієтотерапії пацієнти були розподілені на дві групи: основна група — 22 пацієнти з ЦД 2-го типу, стабільною стенокардією напруження ІІ–ІІІ ФК та дисліпідемією, які отримували на тлі базисної терапії аторвастатин у добовій дозі 20 мг; друга група — 20 хворих із ЦД 2-го типу, стабільною стенокардією напруження ІІ–ІІІ ФК та дисліпідемією, яким призначалася базисна терапія й які не отримували гіполіпідемічної терапії протягом усього терміну дослідження. Період спостереження в обох групах становив 8 тижнів. Обстеження хворих здійснювалося до початку та після закінчення дослідження.
Результати. Встановлено, що у хворих на ЦД 2-го типу зі стабільною стенокардією напруження ІІ–ІІІ ФК спостерігалось значне підвищення концентрації ТГ (3,24 ± 0,21 ммоль/л і 3,19 ± 0,34 ммоль/л; р < 0,001), концентрації ХС та ЛПНЩ (4,56 ± 0,22 ммоль/л і 4,52 ± 0,34 ммоль/л; р < 0,001); зменшення вмісту ХС та ЛПНЩ (0,41 ± 0,02 ммоль/л і 0,43 ± 0,03 ммоль/л; р < 0,001).
Висновки. Використання аторвастатину в дозі 20 мг на добу протягом восьми тижнів у хворих на ЦД 2-го типу, ІХС та порушеннями ліпідного обміну сприяє зниженню рівня загального ХС на 18,8 %, ХС ЛПНЩ на 34,1 %, що дозволяє досягти цільових рівнів ХС ЛПНЩ у 57 % пацієнтів.


Back to issue