Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 14, №4, 2018

Повернутися до номеру

Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринні та неврологічні захворювання: проблеми коморбідності» (13–14 вересня 2018 року, м. Чернівці)

Клінічні особливості полінейропатії у хворих на первинний гіпотиреоз
Вплив поєднаної дії стрептозотоцин-індукованого діабету та ішемічно-реперфузійного ушкодження на кількість Bcl-2+ нейроцитів і гліоцитів кори тім’яної частки півкуль головного мозку щурів
Нейропсихічні аспекти дії тиреоїдних гормонів
Психокорекція харчової поведінки при захворюваннях щитоподібної залози
Психологічні особливості осіб із порушеннями харчової поведінки
Стан викликаних потенціалів мозку у пацієнтів із діабетичною енцефалопатією
Нейрофізіологічні характеристики периферичних нервів у хворих на цукровий діабет типу 2, ускладнений дистальною симетричною полінейропатією
Особливості перебігу психосоматичних розладів при захворюваннях щитоподібної залози у жінок репродуктивного віку
Особливості психічних порушень у осіб похилого віку із заxворюваннями щитоподібної залози
Психoлогічні особливості жiнок iз порушеннями клімактеричного періоду
Досвід лікування синдрому хронічної втоми
Проблеми алергії в діабетології
Коригувальний вплив карбацетаму на когнітивні розлади за умов експериментального цукрового діабету
Зміни автоімунних маркерів у жінок, хворих на безпліддя та автоімунний тиреоїдит
Стан когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз із супутньою патологією щитоподібної залози
Ефективність аргініновмісної терапії у хворих із загостренням дискогенної поперекової радикулопатії та надмірною масою тіла
Особливості гормонального статусу у чоловіків із первинним гіпотиреозом
Сучасні підходи до терапії синдрому дефіциту тестостерону у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го тип
Неврологічні ускладнення основних тиреопатій
Неврологічні маски гіпотиреозу
Невротичні розлади у жінок клімактеричного віку
Особливості психічних порушень при тиреотоксикозі
Алгоритм корекції метаболічної дисліпідемії аторвастатином у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу
Корекція ліпідного спектра крові та метаболічні порушення у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ішемічною хворобою серця
Морфологічне становлення щитоподібної залози
Коморбідність у психіатричній практиці
Коморбідні психічні порушення при захворюваннях щитоподібної залози
Тривожні та депресивні розлади на тлі цукрового діабету
Активація АТФ-залежних калієвих каналів флокаліном як перспективний напрям органопротекції за умов коморбідності
Показники дисфункції ендотелію у хворих із загостренням дискогенної поперекової радикулопатії з нормальною та надлишковою масою тіла
Емоційно-особистісні порушення при гіпотиреозі
Структура психічних розладів при цукровому діабеті
Вплив голкорефлексотерапії на стан показників окиснювальної та антиоксидантної систем у крові хворих на діабетичну енцефалопатію
Альфа-ліпоєва кислота в комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії
Bone mineral density in patients with hypothyroidism
Neurosis-like syndromein patients with primary hypothyroidism
Evaluation of the influence of autonomic regulation on the cardiac activity in thyrotoxic cardiomyopathy


Повернутися до номеру