Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Actual Infectology" Том 5, №5, 2017

Back to issue

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики»

23–24 листопада 2017 року у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ», м. Київ, відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики».
Конференцію організували фахівці з Української військово-медичної академії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України, кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.
Конференцію відкрив В.І. Трихліб, д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, полковник м/с запасу, м. Київ. З вітальними словами виступили: В.Л. Савицький, д.м.н., професор, полковник медичної служби, начальник Української військово-медичної академії; А.П. Казмірчук, к.м.н., генерал-майор медичної служби, начальник Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України; В.І. Задорожна, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 
Про стан інфекційної захворюваності в Україні та проблемні питання, що існували в 2017 році у військовослужбовців, доповів В.І. Трихліб, д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, полковник м/с запасу, м. Київ. 
З приводу перебігу, діагностики, лікування захворювань печінки виступили: Г.В. Осьодло, д.м.н., професор, полковник медичної служби, начальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії; від групи авторів — В.І. Трихліб, д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, полковник м/с запасу, м. Київ; Ю. Алхазов, лікар-інфекціоніст медичного центру «EuroMed», член EASL та APASL, полковник м/с запасу, м. Баку, Азербайджан; С.В. Федорченко, д.м.н., ст.н.с., завідувач наукового відділу вірусних гепатитів і СНІДу, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ; О.Б. Динник, к.м.н., президент Української асоціації фахівців УЗД, член групи експертів МОЗ із напрямку «Радіологія», ст.н.с. Інституту фізіології НАМН України, м. Київ; А.А. Чумак, д.м.н., професор, директор Інституту клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ; Т.В. Чабан, д.м.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Одеського Національного медичного університету, м. Одеса; від групи авторів — Н.А. Васильєва, д.м.н., професор, професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль; від групи авторів — О.П. Шевченко-Макаренко, к.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро. 
З приводу різних питань дитячих інфекцій доповіли: В.І. Задорожна, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, директор; І.Л. Маричев, к.м.н., старший науковий співробітник ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ; від групи авторів — Л.О. Палатна, к.м.н., доцент, кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ; В.В. Євтушенко, к.м.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ; А.П. Голуб, к.м.н., доцент, кафедра інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ.
Щодо особливостей інфузійної терапії та сепсису виступив В.І. Черній, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії, м. Київ.
Про діарейні інфекції від групи авторів доповіла О.В. Усачова, д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя.
З приводу грипу, клінічних проявів, лікування, імунних зрушень виступили: С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ; від групи авторів — В.П. Малий, д.м.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків; Т.А. Дихановська, ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», завідувач Центру грипу та ГРВІ, м. Київ; О.А. Ракша-Слюсарева, д.біол.н., професор, професор кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології Донецького національного медичного університету МОЗ України, м. Краматорськ; Т.О. Карлова, завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Харків; В.О. Бойко, к.м.н., доцент, кафедра інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ.
Про особливості перебігу, клінічні прояви різних герпесвірусних захворювань доповіли: І.І. Незгода, д.м.н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету, м. Вінниця; А.О. Руденко, д.м.н., професор, завідувач відділу нейроінфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ; Н.Б. Горбаль, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ; від групи авторів — Х.П. Клименко, кафедра дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів.
З питань біологічної загрози виступила Н.О. Виноград, д.м.н., професор, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів.
З приводу актуальних питань моніторингу епідеміологічної ситуації паразитозів України від групи авторів виступила С.М. Ніколаєнко, к.м.н., завідувач паразитологічного відділу з лабораторією, ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ.
Щодо сказу та актуальних проблем у сучасних умовах виступила від групи авторів О.П. Шевченко-Макаренко, к.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро.
Про можливості променевої діагностики поранень, ускладненого, неускладненого ранового каналу доповіла від групи авторів О.І. Гречаник, підполковник м/с, к.м.н., начальник відділення УЗД клініки променевої діагностики і терапії НВМКЦ «ГВКГ», м. Київ.
Про актуальні питання бореліозу від групи авторів доповіли: І.В. Небогаткін, к.біол.н., біолог відділу особливо небезпечних інфекцій, ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ; В.Ю. Клюс, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ.
З приводу різних питань туберкульозу доповіли: О.Н. Швец, кафедра Харківського національного медичного університету, м. Харків (доповідь про поширеність і результати лікування хіміорезистентного туберкульозу легень серед осіб з уперше встановленим діагнозом); С.Л. Матвєєва, к.м.н., доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Харківського національного медичного університету, м. Харків (доповідь про вплив селену на функцію щитоподібної залози та ефективність хіміотерапії у хворих на туберкульоз із супутнім цукровим діабетом та автоімунним тиреоїдитом).
Щодо питань антибактеріальної терапії, їх наслідків виступили: від групи авторів — В.І. Трихліб, д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, полковник м/с запасу, м. Київ; О.К. Дуда, д.м.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Г.В. Осьодло, д.м.н., професор, полковник м/с, начальник кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ; від групи авторів — Ю.О. Сухов, к.м.н., доцент, кафедра інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ.
Про новітні технології в діагностиці та лікуванні інфекційних хвороб доповіли: від групи авторів — В.І. Матяш, д.м.н., професор; Д.В. Говорова, к.м.н., відділення інтенсивної терапії і детоксикації ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ.
Про застосування озонотерапії в комплексі із загальноприйнятими методами лікування епідемічного паротиту від групи авторів доповів А.М. Нагієв, полковник м/с запасу, Медичний центр «Здорова сім’я», Азербайджанський медичний університет, м. Баку, Азербайджан.
О.І. Білонік, лікар-бактеріолог лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України», м. Київ, доповіла про моніторинг комунальних і виробничих підприємств на наявність збудника легіонельозу за період 2011–2016 рр.
Окремо відбулася підсекція магістерських і студентських робіт. 
У конференції взяли участь 598 осіб, серед них: професорів — 19, доцентів — 11, д.м.н. — 23, д.біол.н. — 1, академіків НАМНУ — 2, чл. кор. НАМНУ — 4, к.м.н. — 41, наукових співробітників — 12.
За фахом учасники конференції розподілились так: інфекціоністів було 102, епідеміологів, гігієністів — 74, терапевтів — 67, педіатрів — 44, лікарів сімейної медицини — 40, гастроентерологів — 23, невропатологів — 6, паразитологів, ентомологів — 9, мікробіологів, біологів — 8, фахівців УЗД — 3, лаборантів — 42, слухачів УВМА — 76, студентів навчальних закладів — 62, інших — 42 (фахівці із судово-медичної лабораторії, фтизіатри, акушери-гінекологи, реаніматологи-анестезіологи, дерматологи, онкологи, організатори та ін.); військових медиків — 121.
Учасниками конференції були представники: м. Києва та Київської області — 495, м. Дніпра та Дніпропетровської області — 6, м. Львова — 14, м. Миколаєва — 1, Черкаської області — 4, м. Вишгорода — 2, Хмельницької області — 2, м. Мукачева — 1, м. Золотоноші — 1, Кіровоградської області — 3, Полтавської області — 4, Сумської області — 1, Запорізької області — 1, Житомирської області — 17, м. Чернівців — 1, м. Харкова — 4, м. Білої Церкви — 5, м. Чернігова — 3, Івано-Франківської області — 9, Донецької області — 1, м. Вінниці та області — 8, м. Херсону — 1, м. Одеси та області — 5, Рівненської області — 3, Волинської області — 2, м. Кривого Рогу — 1, Республіки Азербайджан — 3. 
Після закінчення конференції була прийнята резолюція. 


Back to issue