Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 17, №1, 2016

Back to issue

Volodymyr Oleksandrovych Radchenko 60 Years from the Date of Birth

Статтю опубліковано на с. 95-96

 

Навесні 2016 року святкує свій ювілей заступник директора з наукової роботи, завідуючий відділом інструментальної та малоінвазивної хірургії хребта ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України» професор Володимир Олександрович Радченко!

В.О. Радченко народився 24 березня 1956 р. у с. Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області. Закінчив Дніпропетровський медичний інститут у 1979 р. Працював лікарем-хірургом у лікарні № 6 м. Дніпропетровська, ургентним травматологом у лікарні швидкої медичної допомоги м. Дніпропетровська. У 1984 р. вступив до клінічної ординатури при Харківському науково-дослідному інституті ортопедії та травматології ім. проф. М.І. Ситенка (тепер ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»). Після закінчення ординатури у вересні 1986 р. був прийнятий на роботу в інститут лікарем у відділення екстреної травми. З 1987 р. працює у відділенні патології хребта, з 1991 р. — на посаді старшого наукового співробітника. 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Диагностика и лечение артроза дугоотростчатых суставов при поясничном остеохондрозе». У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему «Оптимизация хирургической тактики и техники операций при дистрофических заболеваниях поясничного отдела позвоночника» і одержав звання старшого наукового співробітника. 1997 р. був призначений заступником директора з наукової роботи. З 2001 р. очолює відділ інструментальної та малоінвазивної хірургії хребта. У 2005 р. йому було присвоєне звання заслуженого діяча науки і техніки України, у 2007 р. — звання професора. Лауреат Державної премії України 2008 р. 
Володимир Олександрович Радченко — провідний фахівець ортопед-травматолог, талановитий і плідний вчений, ім’я якого широко відоме як в Україні, так і за її межами. Основними напрямами наукової діяльності професора В.О. Радченка є дослідження дегенеративних захворювань і травматичних ушкоджень хребта, сколіотичних деформацій, новоутворень хребта, розробка консервативних і хірургічних методів лікування зазначеної патології. Особливу увагу він приділяє розробці малоінвазивних методів у хірургії хребта, створенню різних транспедикулярних систем стабілізації хребта, розробці інструментарію для виконання оперативних втручань на хребті. У 2008 році професору В.О. Радченку була присвоєна Державна премія України в галузі науки і техніки. Комплексна робота «Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта» присвячена створенню та впровадженню в медичну практику та серійне виробництво нових способів та зразків новітніх високоефективних хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта. На основі авторських теоретичних розробок науково обґрунтовані, створені, удосконалені та впроваджені в практику закладів охорони здоров’я України новітні хірургічні технології лікування, що здебільшого не мають аналогів у світі і дають можливість повернути хворих до звичайного життя в найкоротші терміни. Розроблені та впроваджені в серійне виробництво комплекти інструментів для виконання найсучасніших високоефективних хірургічних операцій при захворюваннях та пошкодженнях хребта. Ці розробки отримали міжнародне визнання вчених США, Європи та інших країн світу. 
Науковий здобуток проф. В.О. Радченка — це понад 300 наукових праць, серед яких 14 монографій та підручників, зокрема двотомник «Дегенеративні захворювання хребта» (2007, 2009), «Довідник травматолога» (2009), «Довідник ортопеда» (2011, 2012, 2015), «Патологія хребта» (2013), «Modern Technigues in spine surgery» (2014). Він автор 55 авторських свідоцтв та патентів. 
Під керівництвом професора В.О. Радченка захищено 10 докторських та кандидатських дисертацій. Він член проблемної комісії «Травматологія та ортопедія», вчений секретар спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій Д64.607.01.
В.О. Радченко — президент Міжнародного товариства хірургії хребта ISMISS (штаб-квартира в Цюріху, Швейцарія), віце-президент Асоціації ортопедів-травматологів України, член SICOT, АО Spine International (gold member), EORS (Європейської асоціації дослідників в ортопедії), засновник (founding member) Міжнародної асоціації лазерної хірургії хребта, член редколегій вітчизняних та англомовних журналів з ортопедії, науковий експерт ІІІ–V всесвітніх конгресів World Spine в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Стамбулі (Туреччина) та Санторіні (Греція).
В.О. Радченко відрізняють високий професіоналізм, аналітичні здібності, відповідальність, доброзичливе, чуйне ставлення до колег і пацієнтів.
За наукові досягнення в галузі інноваційних наукових розробок із хірургії хребта В.О. Радченко був нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України та Національної академії медичних наук, а в 2015 році він став почесним громадянином Харкова.
 
Всеукраїнська асоціація
ортопедів-травматологів
Донецьке медичне товариство
Колектив Донецького НДІ травматології та
ортопедії, кафедра травматології, ортопедії і
ХЕС Донецького національного медичного
університету ім. М. Горького
Колектив обласної клінічної 
травматологічної лікарні
Редакційна колегія журналу «Травма»


Back to issue