Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Актуальні інфекційні захворювання
день перший день другий

Актуальні інфекційні захворювання
день перший день другий

Журнал "Актуальна інфектологія" 4 (9) 2015

Повернутися до номеру

Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання в Німеччині та Австрії

Автори: Сорохан В.Д., Сорохан О.Я. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Рубрики: Інфекційні захворювання

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

В статті наведено аналіз повідомлення про інфекційне захворювання в Німеччині та Австрії, країнах — членах Євросоюзу. Проаналізовано всі ланки повідомлення, починаючи з лікарів та бактеріологічних лабораторій, місцевих департаментів охорони здоров’я і закінчуючи регіональними та національними рівнями. Акцентується увага на важливості аналізу повідомлення про інфекційне захворювання в країнах Європейського Cоюзу у світлі співпраці між Україною та Євросоюзом після підписання економічної складової угоди про асоціацію.

В статье приведен анализ сообщения об инфекционном заболевании в Германии и Австрии, странах — членах Евросоюза. Проанализированы все звенья сообщения, начиная от врачей и бактериологических лабораторий, местных департаментов здравоохранения и заканчивая региональными и национальными уровнями. Акцентируется внимание на важности анализа сообщения об инфекционном заболевании в странах Европейского союза, в свете сотрудничества между Украиной и Евросоюзом после подписания экономической составляющей соглашения об ассоциации.

The article presents an analysis of notifications of infectious disease in Germany and Austria as a European Union member state. All the elements of a notification were analyzed, starting from doctors and bacteriological laboratories, local health departments to regional and national levels. Attention is focused on the importance of the analysis of notification of infectious disease in European Union member states in terms of cooperation between Ukraine and the European Union after the signing of the economic component of the association agreement.


Ключові слова

повідомлення, інфекційне захворювання, аналіз, Німеччина, Австрія, Євросоюз.

сообщение, инфекционное заболевание, анализ, Германия, Австрия, Евросоюз.

notification, infectious disease, analysis, Germany, Austria, European Union.

Статтю опубліковано на с. 82-84

 

Вступ

Підписавши економічну складову угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, сторони розвиватимуть співробітництво в галузі охорони здоров’я з тим, щоб підвищити рівень здоров’я громадян як передумови сталого розвитку та економічного зростання. Важливими напрямками співпраці є профілактика й боротьба з інфекційними захворюваннями. Сторони займатимуться питаннями запобігання та контролю таких інфекційних захворювань, як ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення готовності до появи високопатогенних захворювань та епідемій, а також впровадження Міжнародних медико-санітарних правил. З цією метою сторони обмінюватимуться даними та найкращими практиками і здійснюватимуть інші види спільної діяльності, зокрема у напрямку поступової інтеграції України до європейських мереж у галузі охорони здоров’я [1].
Отже, аналіз повідомлення про інфекційне захворювання в Євросоюзі взагалі та в Німеччині й Австрії як країнах із найбільшою сумарною кількістю населення і найвищим рівнем економіки в Європейському Союзі зокрема є важливим у світлі поступової інтеграції України до європейських мереж у галузі охорони здоров’я.

Мета дослідження

Підписання економічної складової угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом відбулося наприкінці червня минулого року. Автори статті, проаналізувавши наукові видання України, не знайшли будь-яких досліджень або публікацій щодо аналізу повідомлення про інфекційне захворювання в Євросоюзі взагалі та Німеччині й Австрії як країнах — членах ЄС зокрема. 
Таким чином, автори продовжують започатковану в цьогорічному першому номері наукового видання «Актуальна інфектологія» справу щодо висвітлення аналізу повідомлення про інфекційне захворювання в країнах — членах ЄС [3].

Результати дослідження

Німеччина розділена на 439 районів, у кожному є свій місцевий департамент охорони здоров’я. Середня популяція населення району — 186 тисяч мешканців (від 20 000 до 3 500 000). Ці райони належать до регіонів, що формують 16 федеративних земель із середньою популяцією населення 5 100 000 мешканців (від 700 000 до 18 000 000).
У Німеччині для виявлення можливих спалахів інфекційних хвороб використовують повідомлення як окремих лікарів, так і медичних бактеріологічних лабораторій. Лікарі та медичні бактеріологічні лабораторії зобов’язані повідомляти місцеві департаменти охорони здоров’я (Gesundheitsamt) щодо підозрілих випадків деяких інфекційних захворювань впродовж 24 годин з моменту їх виявлення. За вказану діяльність лікарям або працівникам медичних бактеріологічних лабораторій не передбачено жодних фінансових стимулів. Підлягають повідомленню 47 захворювань/інфекційних хвороб, щоправда при цьому не існує жодної стандартизованої форми повідомлення (на кшталт форми повідомлення у Великобританії — notification form [3]) щодо зазначених підозрілих випадків деяких інфекційних захворювань. Вказані повідомлення в довільній формі супроводжуються детальною інформацією про пацієнта. Ще 6 захворювань/інфекційних хвороб підлягають повідомленню без персональних ідентифікаторів.
Місцевий департамент охорони здоров’я, несе відповідальність за розслідування і дії в галузі охорони здоров’я на місцевому рівні. Місцевий відділ охорони здоров’я звітує перед федеральним департаментом охорони здоров’я, який відповідає за виявлення спалахів і прийняття управлінських рішень на регіональному рівні. Федеральний департамент охорони здоров’я повідомляє Інститут Роберта Коха — федеральний інститут інфекційних і неінфекційних захворювань, який несе відповідальність за контроль спалахів інфекційних хвороб на національну рівні (рис. 1). Згідно з новим законодавством, яке набуло чинності в 2001 р., Міністерство охорони здоров’я Німеччини несе відповідальність за внесення змін у державній системі сповіщень. 
Інститут Роберта Коха на національному рівні видає щотижневий епідеміологічний бюлетень (Epidemio–logisches Bulletin) і публікує річний звіт [2]. 
В Австрії розрізняють два рівні оповіщення щодо підозрілих випадків деяких інфекційних захворювань: місцевий і регіональний. Налічується 122 місцевих департаменти охорони здоров’я із середньою чисельністю населення 66 000 та 9 регіонів із середньою чисельністю населення 1 006 600.
В Австрії, як і в Німеччині, лікарі та медичні бактеріологічні лабораторії несуть відповідальність за повідомлення щодо підозрілих випадків деяких інфекційних захворювань на місцевому рівні. За вказану діяльність лікарям або працівникам медичних бактеріологічних лабораторій теж не передбачено жодних фінансових винагород. Підлягають повідомленню 39 захворювань/інфекційних хвороб.
Повідомлення лікарів і звіти медичних бактеріо–логічних лабораторій збираються на районному та регіональному рівнях. У разі спалаху інфекційного захворювання інформація надсилається до Міністерства охорони здоров’я Австрії. Районні та регіональні департаменти охорони здоров’я несуть відповідальність за виявлення, розслідування та відповідні дії щодо охорони громадського здоров’я у співпраці з регіональними департаментами контролю харчових продуктів та ветеринарії (рис. 2).
Відповідальність за розслідування випадку інфекційного захворювання лежить на працівнику місцевого департаменту охорони здоров’я. За контроль заходів, включаючи відстеження контактних осіб і розслідування спалахів, відповідає в першу чергу місцевий рівень охорони здоров’я за підтримки регіонального та національного рівнів.
Міністерство охорони здоров’я Австрії на національному рівні публікує щомісячний і річний звіт виявлених інфекційних захворювань та несе відповідальність за внесення змін до статутної системи оповіщення [2].

Висновки

Таким чином, у світлі співпраці між Україною та Євросоюзом щодо запобігання й контролю інфекційних захворювань, підвищення готовності до появи високопатогенних захворювань та епідемій, впровадження Міжнародних медико-санітарних правил, а також обміну даними й найкращими практиками у напрямку поступової інтеграції України до європейських мереж у галузі охорони здоров’я слід продовжити детальний аналіз повідомлень про інфекційне захворювання в кожній країні Європейського Союзу.

Список літератури

1. Економічна складова угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління / За ред. І. Бураковського та В. Мовчан. — К., 2014. — 139 с.

2. Communicable disease control handbook / Jeremy Hawker [et al.]. — 2nd ed. — 416 p.

3. Сорохан В.Д., Сорохан О.Я., Савка І.В. Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання у Великобританії // Актуальная инфектология. — 2015. — № 1(6). — C. 58-60. 


Повернутися до номеру