Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Вісник асоціації психіатрів України" (02) 2013

Повернутися до номеру

Діяльність Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму з моніторингу дотримання прав осіб, які перебувають у психіатричних закладах

Автори: Шурдук В.І., офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судовий психіатр

Рубрики: Психіатрія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку


Резюме

Другі Львівські психіатричні зустрічі «Етика і право в психіатрії. Історичний погляд. Що далі?»

Шановні колеги!

Вітаю всіх присутніх на конференції «Львівські психіатричні зустрічі».

Від імені уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лутковської Валерії Володимирівни дякуємо за запрошення.

«Саме рекомендації громадських організацій було покладено в основу реформування структури Секретаріату та під час формування пріоритетних напрямів діяльності. Влада не завжди чує громадськість — омбуд­смен має стати своєрідним рупором громадськості, саме в цьому я бачу свою мету на посаді уповноваженого ВР України з прав людини» (з виступу В.В. Лутковської на зустрічі 29 жовтня 2012 року).

Тобто робиться постійний наголос на тому, що стратегічним напрямом у діяльності омбудсмена має бути тісна співпраця з неурядовими організаціями.

У липні 2006 року Україна ратифікувала Факультативний протокол до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Цей день мав стати початком створення національного превентивного механізму (НПМ) — незалежного органу, спрямованого на моніторинг дотримання прав осіб, які перебувають в місцях несвободи, та протидію тортурам і жорстокому поводженню.

Згідно з діючою концепцією, до місць несвободи віднесені установи, де люди перебувають проти своєї волі — не тільки під вартою, але і там, де їх побут, режим та зв’язок із зовнішнім світом суворо регламентовані, — це надійні критерії, за якими місце можна віднести до категорії «несвободи».

За цими ознаками до місць несвободи віднесені й психіатричні лікарні, будинки дитини, психоневрологічні інтернати та дитячі будинки­інтернати. Те, що такі місця є об’єктом незалежного моніторингу, не підлягає обговоренню.

Установи, у яких перебувають громадяни з вадами психічного розвитку та з психічними розладами, функціонують у структурі різних міністерств та відомств.

Так, наприклад, підпорядковані:

— Міністерству соціальної політики:

– дитячі будинки­інтернати — 55 установ;

– психоневрологічні інтернати — 152 установи;

– геріатричні пансіонати — 38 установ;

— Міністерству охорони здоров’я:

– будинки дитини — 47 установ;

– психіатричні (психоневрологічні) лікарні — 87 установ.

Тим, хто присвятив свою діяльність захисту прав людей з розладами психіки, хто надає таким громадянам спеціалізовану медичну чи юридичну допомогу, добре відоме величезне коло питань, що виникають у підопічних та пацієнтів психоневрологічних установ саме з точки зору порушення їх прав, неналежного поводження з ними як у стаціонарних установах, так і поза їх межами.

Суспільство із трагічною закономірністю стає свідком неприємних відкриттів, пов’язаних із тим, наскільки складна ситуація часом має місце в дитячих будинках­інтернатах для дітей­інвалідів, геріатричних пансіонатах, психоневрологічних інтернатах та психіатричних лікарнях.

На сьогодні затверджено нову структуру Секретаріату уповноваженого Верховної ради з прав людини, до складу якої було введено Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму, у складі якого функціонує Управління з питань попередження неналежного поводження в діяльності установ освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення з відповідними відділами моніторингу установ для дітей, осіб похилого віку та людей з особливими потребами.

4 листопада поточного року внесені зміни до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» щодо національного превентивного механізму, яким конкретизовано обсяг функцій та повноважень національного превентивного механізму.

За результатами відкритого конкурсу відібрано фахівців для заміщення вакантних посад у новоствореному Департаменті з питань реалізації НПМ. До Секретаріату прийшли кваліфіковані спеціалісти у галузі освіти, соціальної політики, медицини (зокрема, психіатрії).

Департамент НПМ у своїй діяльності керується міжнародним досвідом щодо реалізації національного превентивного механізму з урахуванням специфічних для нашої країни особливостей. Беззаперечно те, що має існувати механізм громадського нагляду за установами, де перебувають люди з психічними розладами, тому що проблеми, з якими стикаються ці громадяни, часто є системними.

Суспільство не повинно їх ігнорувати або відводити від них погляд.

Саме зараз стає можливим не тільки говорити про ці проблеми, але й впливати на їх вирішення на основі кваліфікованої оцінки тієї картини, що виникає за результатами системних моніторингових візитів до вищеназваних установ.

За 6 місяців поточного року роботи Департаменту НПМ було відвідано 34 установи та заклади в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Львівській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях та місті Києві. А саме:

— дитячі будинки­інтернати — 9;

— психоневрологічні інтернати — 6;

— геріатричні пансіонати — 3;

— психіатричні лікарні — 11;

— будинки дитини — 5.

За результатами проведеного моніторингу простежуються системні проблеми, а саме:

— відсутність послідовності в діяльності систем охорони здоров’я та соціального захисту в здійсненні заходів, направлених на соціально­побутову, фізичну, трудову та медичну реабілітацію цих осіб;

— незважаючи на світову тенденцію щодо розгоспіталізації та ресоціалізації осіб із психічними вадами, в Україні, навпаки, простежується збільшення чисельності підопічних у психоневрологічних інтернатах;

— існує загроза зловживань на різних рівнях та порушення майнових та інших прав осіб, які перебувають в цих закладах та установах;

— мають місце факти незаконного насильства й неналежного поводження з підопічними та пацієнтами, примусу до праці, ненадання медичної допомоги, безпідставної примусової госпіталізації;

— відсутні типове положення про психіатричну лікарню та типові нормативи організації здійснення примусового лікування у психіатричних лікарнях;

— застарілі штатні нормативи та нормативи перебування осіб з особливими потребами в інтернатних установах;

— враховуючи складну економічну ситуацію в країні в цілому, фінансування цих установ та закладів знаходиться на різних рівнях та інколи не відповідає забезпеченню елементарних потреб.

Так, наприклад, фінансування на харчування на 1 особу на день, враховуючи всі джерела:

— у дитячих будинках­інтернатах — 25–35 грн;

— психоневрологічних інтернатах — 20–26 грн;

— геріатричних пансіонатах — 22–26 грн;

— психіатричних лікарнях — 5–8 грн (для ветеранів війни — 35 грн);

— будинках дитини — 22–35 грн.

Ці та інші проблеми вже опинилися в полі зору Департаменту НПМ.

Під час проведення візитів до цих установ та закладів після виявлення недоліків і порушень складається звіт, у якому зазначаються рекомендації щодо їх усунення із зазначенням кінцевого терміну їх виконання. Інформація щодо моніторингу є цілковито конфіденційною, і нікому не розголошується, окрім керівників відвідуваного закладу.

Щоправда, у разі невиконання надісланих рекомендацій можливим є оприлюднення інформації звіту, проте це вже є крайнім (радикальним) за­ходом.

За результатами проведених моніторингових візитів Секретаріатом було надіслано листи до Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України щодо виявлених порушень і недоліків та шляхів їх вирішення.

Однак аналіз відповідей з Міністерства охорони здоров’я дає підстави для висновку щодо бездіяльності цього міністерства у розв’язанні проблем, а також щодо вирішення системних питань спільно з іншими Міністерствами та відомствами.

Разом з тим підготовлено Подання уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до віце­прем’єр­міністра України — міністра соціальної політики С.Л. Тігіпка щодо забезпечення прав недієздатних і обмежено дієздатних осіб. Зокрема:

— здійснення комплексного вивчення стану реалізації державної політики у сфері захисту прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб та винесення на розгляд колегії Міністерства соціальної політики України;

— вжиття заходів щодо вдосконалення чинного законодавства з метою забезпечення прав недієздатних та осіб з обмеженою дієздатністю.

На даний час завершується процес створення Експертної ради з питань реалізації національного превентивного механізму, що буде допоміжним органом у питанні організації спільних візитів з представниками громадських організацій до установ та закладів, де перебувають особи з особливими по­требами.

Ми відкриті та запрошуємо до професійної та ефективної співпраці.

Дякую за увагу!

 Повернутися до номеру